ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Trening Kontrolowania Złości


Termin szkolenia:
21-22 listopada Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
900zł netto/ online

Termin szkolenia:
04-05 grudnia Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
1200zł netto/b.noclegu

Termin szkolenia:
21-22 listopada Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1600zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
28 -29 listopada Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1600zł netto/2xnocleg

Korzyści

 • Uczestnicy:

  - nabędą umiejętności kontroli złości i zastępowania agresji inną reakcją,

  - inaczej będą reagować na strach, lęk, smutek, wstyd, poczucie winy, bezradność - które mogą prowadzić do złości

  - będą potrafić budować odporność psychiczną

  - udoskonalą swoje umiejętności zapobiegania konfliktom

Program

 1. Główne założenia Treningu Kontrolowania Złości - TKZ
 • Czym jest?
 • Założenia, Cele i Korzyści wdrożenia Modelu TKZ  
 • Czym się różni Trening od warsztatu – podobieństwa i różnice
 1. Model nabywania oraz kształtowania umiejętności kontrolowania złości, agresji i trudnych/ przykrych emocji
 2. Podstawy psychologii emocji jako baza do Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych :
 • neurobiologiczne podstawy powstawania złości
 • emocjonalne podstawy powstawania złości
 • społeczne podstawy powstawania złości 
 • cykl powstawania złości i reakcje na nią
 • prawidłowości i zaburzenia w rozwoju emocjonalnym jednostki:
  • fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
  • zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
  • problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
 • funkcje uczucia złości
 • możliwości samokontroli zachowania pod wpływem odczuwanej złości
 • Czy emocje da się kontrolować?
 • Emocje pozytywne i negatywne, przykre, trudne.
 • Czy istnieją emocje pozytywne?
 • Emocje „zdrowe” i „niezdrowe”
 1. Elementy psychopatologii:
 • Umiejętność rozróżniania depresji od smutku, lęku od strachu, paniki, etc.
 • Kiedy warto prosić o konsultacje specjalistę
 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
 1. Jak kontrolować inne przykre emocje
 • Gniew i złość
 • Strach i lęk
 • Smutek, wstyd i poczucie winy
 • Bezsilność i bezradność

 Praktyczny trening kontroli złości i zastępowania agresji zachowaniami społecznie akceptowanymi. Stosowane ćwiczenia pomagają zapobiegać konfliktom, zanim jeszcze wystąpią. 

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

Nasze szkolenia mogą być dofinansowane z KFS - Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach BUR - Bazy Usług Rozwojowych:

KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie:  https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy/

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły na stronie:   http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Wraz z potwierdzeniem udziału w wybranym szkoleniu, wysyłamy do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się