ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

MS Word - średnio i zaawansowany


Termin szkolenia:
17-18 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1os.

Korzyści

Poznanie zasad obsługi MS Word do codziennej pracy na dokumentach.

Program

 1. Szablony dokumentów
  • Szablony standardowe
  • Wyszukiwanie szablonów w sieci
  • Tworzenie własnych szablonów dokumentów
 2. Formatowanie tekstu za pomocą styli
  • Styl znak
  • Styl akapit
  • Styl mieszany
  • Styl lista
  • Styl tabela
  • Style podstawowy i na podstawie innego stylu
  • Inspektor styli
  • Tworzenie własnych styli
  • Styl vs motyw
 3. Praca z długimi dokumentami. Jak to zrobić?
  • Dodawanie spisu treści
  • Zmiana wyglądu spisu treści
  • Ustalanie poziomu nagłówków umieszczanych w spisie treści
  • Odświeżanie spisu treści po zmianach w dokumencie
  • Wstawianie przypisów dolnych i końcowych
  • Wstawianie cytowań i bibliografii
  • Oznaczanie obiektów i dodawanie ich spisu (indeks)
  • Dodawanie spisu ilustracji
 4. Konspekt dokumentu
  • Przenoszenie całych akapitów i rozdziałów dokumentu
  • Budowanie dokumentu z dokumentów składowych (Master document)
 5. Współpraca przy tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów
  • Komunikacja w zespole za pomocą komentarzy
  • Rejestrowanie historii zmian dokumentu
  • Przeglądanie zmian treści
   • Okna recenzowania
   • Podgląd kto, co i kiedy zmieniał
   • Podgląd dokumentu po zmianach
   • Podgląd dokumentu oryginalnego
  • Zatwierdzanie i odrzucanie zmiany
 6. Praca na wielu kopiach tego samego dokumentu i scalanie zmian
  • Porównaj dokumenty
  • Scal poprawki naniesione w kilku kopiach dokumentu, żeby otrzymać jeden finalny dokument
 7. Korespondencja seryjna
  • Tworzenie listy adresatów
  • Wykorzystanie bazy danych
  • Tworzenie wzoru koperty z adresem
  • Tworzenie wzoru naklejki adresowej
  • Tworzenie wzoru listu
  • Drukowanie kopert lub naklejek dla wszystkich odbiorców
  • Drukowanie spersonalizowanych listów do wszystkich odbiorców
 8. Zasady bezpieczeństwa. Jak profesjonalnie przygotować dokument do rozpowszechniania? Dlaczego to jest ważne?
  • Oznaczanie dokumentu jako wersja ostateczna
  • Zabezpieczanie hasłem
  • Czyszczenie metadanych dokumentu
  • Zabezpieczanie przed zmianami
 9. Jak sobie ułatwić pracę w programie Word?
  • Używanie zakładek do szybkiego poruszania się po dokumencie
  • Wstawianie znaku wodnego
  • Szybkie wyszukiwanie dowolnych elementów dokumentu (narzędzie Przejdź do…)
  • Dostosowywanie wstążki do swoich potrzeb
  • Tworzenie wielojęzycznych dokumentów
  • Sprawdź poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu
  • Przetłumacz tekst na inny język
  • Sprawdź czy Twój dokument będzie czytelny dla osób z niepełnosprawnościami?
  • Opcje programu Word
  • Autokorekta

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia online "live":

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach: 
Dzień 1 10 - 16.00
Dzień 2 9.00 - 14.30 

Od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami 
11.30-11.45,13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami 
10.30-10.45,12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Dodatkowo:

Uczestnikom odbytego szkolenia (po ok. 4 tygodniach) proponujemy dobrowolny udział w sesji tzw. "follow up". Celem spotkania jest zwiększenie efektywności webinarium, poprzez: utrwalenie wiedzy, wymianę doświadczeń, weryfikację stosowanych narzędzi i trening umiejetności.  Sesja ta odbywa się w godzinach 10.00 - 14.30., po ok 4 tygodniach po szkoleniu.

Koszt udziału w sesji "follow up": 
250 zł netto + 23% VAT/ 1 osobę. Udział w tej sesji przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Na 2 tygodnie przed terminem sesji "follow up", emailem zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do uczestników szkolenia.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
17-18 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1os.
Zapisz się