ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

Podatek CIT


Opis/program:

. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.: pojęcie przychodu należnego przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych różnice kursowe 2. Wpływ podatku VAT na przepisy podatku dochodowego dokonanie dostawy towarów w podatku VAT a wydanie towaru na gruncie ustawy o CIT moment wystawienia fv- konsekwencje w podatku CIT refakturowanie w podatku VAT a moment powstania przychodu w podatku CIT usługi ciągłe w podatku VAT (z następującymi terminami płatności) – konsekwencje w podatku CIT 3. Ceny transferowe i zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej 4. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.: definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu) zasady dokumentowania kosztów koszty pracownicze reklama, działalność marketingowa, sponsoring odszkodowania i kary umowne koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje wydatki nie stanowiące kosztów 5. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów (zapłata za towar lub usługę jako warunek uznania wydatku za koszt, korekty kosztów w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie wynikającym z ustawy, zwiększenie kosztów w miesiącu zapłaty itp.)- zmiany od 1 stycznia 2013 r. 6. Zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zapłata za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną jako warunek uznania odpisu za koszt, zwiększenie kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w miesiącu zapłaty itp.)- zmiany od 1 stycznia 2013 r 7. Zasada potrącalności kosztów w czasie koszty pośrednie i bezpośrednie koszty klasyfikowane metodą kasową 8. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie i interpretacjach urzędów skarbowych dywidenda pozostawiona w spółce, opróżnienie w zapłacie zobowiązania brak wynagrodzenia dla udziałowca, członka zarządu i prokurenta umowy toolingowe świadczenia częściowo odpłatne 9. Wybrane zagadnienia amortyzacji; 10.Pobór podatku „u źródła”: umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: odsetki należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe) zyski z przedsiębiorstw pojęcie rezydencji podatkowej certyfikat rezydencji obowiązki płatnika podatku Spółki SKA – kategoria podatnika CIT

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Get Solution to marka handlowa konsorcjum firm: Training Management Institute Sp. z o. o., European Consulting Center Sp. z o. o. oraz BrighTeam Sp. z o. o. , powstała w obszarze świadczenia webinariów, szkoleń otwartych oraz coachingu.

Tworzymy zespół trenerów, konsultantów i coachów pracujących w strategicznych dla nas obszarach rozwoju pracowników. W unikalny sposób łączymy „twarde” i „miękkie” umiejętności wdrożeniowe, bogate narzędzia oparte o najlepsze praktyki, proponując szereg rozwiązań biznesowych dla firm i osób indywidualnych.

Wachlarz usług, który oferujemy naszym Klientom indywidualnie dostosowujemy do bieżącej sytuacji i efektów, które chcą osiągnąć.

Towarzyszymy Klientom w ich drodze rozwoju, a to daje nam samym siłę, na której budujemy umiejętność profesjonalnej obsługi indywidualnego partnera.​

Misją Get Solution jest stałe podnoszenie skuteczności działań pracowników. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów, a także poprzez dostarczanie standardów pracy oraz efektywnych narzędzi wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Doświadczenie zawodowe naszych trenerów - praktyków poparte licznymi referencjami oraz długą listą zadowolonych Klientów pomaga nam opracowywać skuteczne programy oparte na realnych problemach, związanych z codziennymi zadaniami z którymi przychodzi się zmagać naszym Klientom.

Wyróżnia nas profesjonalne i partnerskie podejście do współpracy z Klientem oraz sumienność i zaangażowanie w każde podjęte wyzwanie. Za cel stawiamy sobie nieustanny rozwój oraz doskonalenie kompetencji, aby dostarczać naszym Klientom usługi o najwyższej jakości.

Dane kontaktowe:

Getsolution
Adrian Sobiński

al. Jerozolimskie 11/14 -,00-508 Warszawa

Telefon:
E-mail: szkolenia@getsolution.pl
Adres www: http://getsolution.pl

Korzyści:

Na szkoleniu przedstawione zostaną bieżące problemy związane z rozliczaniem przychodów i kosztów podatkowych wraz z ich korektą z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 2017 r. oraz stanowiska organów podatkowych i Sądów.

Koszty:

Produkt bezpłatny

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:
WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY