ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

Coaching w pracy menedżera


Opis/program:

Wstęp

Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

Plany rozwoju osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

Wprowadzenie do Coachingu

Pojęcie oraz właściwe rozumienie coachingu Dlaczego warto stosować coaching – korzyści i wpływ na pracowników
Coaching jako styl zarządzania i metoda zwiększenia efektywności pracowników
Coaching w porównaniu do innych metod związanych z rozwojem pracowników Praca zespołowa i projektowa – wprowadzenie do coachingu

Kształtowanie ścieżki kariery a system ocen pracowniczych

Planowanie karier pracowniczych

Budowanie planów indywidualnej kariery pracownika
Awanse pionowe a awanse poziome
Metodologia tworzenia ścieżek awansów stanowiskowych
Wykorzystanie systemu oceny pracowniczej do tworzenia księgi awansów (księgi sukcesji)
Otwarte systemy awansowania (metoda zintegrowanej oceny, metoda konkursowa i komisyjna)

Rola przełożonego w rozwoju pracowników

Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej Bieżąca ocena podwładnych Udzielanie spontanicznych informacji zwrotnych
Wzmacnianie pozytywnych zachowań, korygowanie negatywnych

Przygotowanie do coachingu

Bieżąca analiza wyników oceny pracownika
Jak coachować – struktura rozmowy coachingowej, umiejętności komunikacyjne i społeczne coacha.
Coaching jako proces globalny w firmie – przykłady sposobów i metod stosowanych we wdrażaniu coachingu

Przebieg procesu coachingu

Etap pierwszy: określenie potrzeb i celów coachingu
Etap drugi: kontrakt – uzgodnienie potrzeb rozwojowych i planu pracy
Etap trzeci: realizacja – problemy, przeformułowania celów
Etap czwarty: zakończenie i ewaluacja

Sesje coachingowe

Budowanie atmosfery zaufania podczas trwania procesu
Podstawowe techniki i narzędzia coacha
Diagnozowanie problemów w trakcie sesji coachingowych
Wykorzystywanie teorii uczenia się w coachingu

Case study, symulacje

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Get Solution to marka handlowa konsorcjum firm: Training Management Institute Sp. z o. o., European Consulting Center Sp. z o. o. oraz BrighTeam Sp. z o. o. , powstała w obszarze świadczenia webinariów, szkoleń otwartych oraz coachingu.

Tworzymy zespół trenerów, konsultantów i coachów pracujących w strategicznych dla nas obszarach rozwoju pracowników. W unikalny sposób łączymy „twarde” i „miękkie” umiejętności wdrożeniowe, bogate narzędzia oparte o najlepsze praktyki, proponując szereg rozwiązań biznesowych dla firm i osób indywidualnych.

Wachlarz usług, który oferujemy naszym Klientom indywidualnie dostosowujemy do bieżącej sytuacji i efektów, które chcą osiągnąć.

Towarzyszymy Klientom w ich drodze rozwoju, a to daje nam samym siłę, na której budujemy umiejętność profesjonalnej obsługi indywidualnego partnera.​

Misją Get Solution jest stałe podnoszenie skuteczności działań pracowników. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów, a także poprzez dostarczanie standardów pracy oraz efektywnych narzędzi wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Doświadczenie zawodowe naszych trenerów - praktyków poparte licznymi referencjami oraz długą listą zadowolonych Klientów pomaga nam opracowywać skuteczne programy oparte na realnych problemach, związanych z codziennymi zadaniami z którymi przychodzi się zmagać naszym Klientom.

Wyróżnia nas profesjonalne i partnerskie podejście do współpracy z Klientem oraz sumienność i zaangażowanie w każde podjęte wyzwanie. Za cel stawiamy sobie nieustanny rozwój oraz doskonalenie kompetencji, aby dostarczać naszym Klientom usługi o najwyższej jakości.

Dane kontaktowe:

Getsolution
Adrian Sobiński

al. Jerozolimskie 11/14 -,00-508 Warszawa

Telefon:
E-mail: szkolenia@getsolution.pl
Adres www: http://getsolution.pl

Korzyści:


Umiejętność planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników oraz zwiększenie ich efektywności
Umiejętności planowanie ścieżek kariery
Umiejętności korzystania z narzędzi umożliwiających planowanie i rozwój kariery
Poznanie metod coachingowych ukierunkowanych na podniesienie efektywności pracowników
Nabycie umiejętności kluczowych dla pełnienia roli coacha

Koszty:

90

Cena zawiera:

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:
WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY