ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

Racjonalizacja procesów magazynowych - szkolenie e-mail learning


Opis/program:

Uczestnik 1 raz/ tydzień otrzymuje drogę e-mail porcję wiedzy i ćwiczeń, które osobiście sprawdzam. 
Po zaliczeniu uczestnik otrzymuje kolejną dawkę zajęć.


Program szkolenia e mail learningowego:


1. Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej: rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa, relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami, zakresy zadań i odpowiedzialności, obieg informacji, uwarunkowania funkcjonowania, struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej.


2. Podział i asortyment zapasów: podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ), charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania. Analiza poziomów (wielkości) zapasów czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych, wielkość zapasów bieżących, poziom zapasów bezpieczeństwa, ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?), wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.


3. Ekonomika dostaw: ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) – optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?), wielkość zapasów maksymalnych.


4. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych: wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych, sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.


5. Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych: podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów, wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.


6. Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej: zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw. Technologia operacji magazynowych: charakterystyka technologicznego procesu magazynowania, organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie, dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.


7. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie: dokumenty normujące odpowiedzialność materialną, uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.


8. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej: rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej, dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, realizacja procedur inwentaryzacyjnych, błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.


9. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów: metoda stałych miejsc składowych, metoda wolnych miejsc składowych, metody mieszane, metody kompletacji zapasów. Metody składowania zapasów: organizacja tradycyjnych metod składowania, nowoczesne rozwiązania składowania zapasów, rozmieszczenie zapasów w magazynach.


10. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych: zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN, wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID.

Produkt polecany dla:

Pracownicy działu logistyki i magazynowania. Uczestnik 1 raz/ tydzień otrzymuje drogę e-mail porcję wiedzy i ćwiczeń, które osobiście sprawdzam.
Po zaliczeniu uczestnik otrzymuje kolejną dawkę zajęć.

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Get Solution to marka handlowa konsorcjum firm: Training Management Institute Sp. z o. o., European Consulting Center Sp. z o. o. oraz BrighTeam Sp. z o. o. , powstała w obszarze świadczenia webinariów, szkoleń otwartych oraz coachingu.

Tworzymy zespół trenerów, konsultantów i coachów pracujących w strategicznych dla nas obszarach rozwoju pracowników. W unikalny sposób łączymy „twarde” i „miękkie” umiejętności wdrożeniowe, bogate narzędzia oparte o najlepsze praktyki, proponując szereg rozwiązań biznesowych dla firm i osób indywidualnych.

Wachlarz usług, który oferujemy naszym Klientom indywidualnie dostosowujemy do bieżącej sytuacji i efektów, które chcą osiągnąć.

Towarzyszymy Klientom w ich drodze rozwoju, a to daje nam samym siłę, na której budujemy umiejętność profesjonalnej obsługi indywidualnego partnera.​

Misją Get Solution jest stałe podnoszenie skuteczności działań pracowników. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów, a także poprzez dostarczanie standardów pracy oraz efektywnych narzędzi wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Doświadczenie zawodowe naszych trenerów - praktyków poparte licznymi referencjami oraz długą listą zadowolonych Klientów pomaga nam opracowywać skuteczne programy oparte na realnych problemach, związanych z codziennymi zadaniami z którymi przychodzi się zmagać naszym Klientom.

Wyróżnia nas profesjonalne i partnerskie podejście do współpracy z Klientem oraz sumienność i zaangażowanie w każde podjęte wyzwanie. Za cel stawiamy sobie nieustanny rozwój oraz doskonalenie kompetencji, aby dostarczać naszym Klientom usługi o najwyższej jakości.

Dane kontaktowe:

Getsolution
Adrian Sobiński

al. Jerozolimskie 11/14 -,00-508 Warszawa

Telefon:
E-mail: szkolenia@getsolution.pl
Adres www: http://getsolution.pl

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak:
opracować zakres zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej,
dokonać podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
obliczać wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
kontrolować i koordynować przepływ zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
postępować w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
zaplanować organizację funkcjonowania magazynów,
określać czynności operacyjne poszczególnych faz działalności magazynów,
analizować i oceniać warianty rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z profesjonalną organizacją funkcjonowania magazynów, procesami składowania i manipulacji towarów oraz innych zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami, a które mogą przyczyniać się do redukcji strat w tym obszarze. Decydującym elementem wpływającym na realizację powyższych zagadnień jest struktura i poziom zapasów utrzymywanych w magazynach.

Koszty:

100 pln + 23%VAT

Cena zawiera:

szkolenie elearning

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:

Ryszard Petrykowski - Trener, Konsultant procesów logistycznych. Praktyk zarządzania procesami logistycznymiWYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY