ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

Zarządzanie procesami logistycznych


Opis/program:

Program szkolenia

Wprowadzenie do zarządzania procesami logistycznymi:

procesy logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw,
analiza i pomiar procesu logistycznego,
cele procesu logistycznego,
pomiar i analiza efektywności procesu,
dokumentowanie instrukcji procesu i opis procesu logistycznego,
mapowanie procesu (trening mapowania).

Uwarunkowania procesów logistycznych:

określenie macierzy rynków dla produktów,
analiza procesów głównych: zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
analiza podprocesów: zarządzania zapasami, magazynowania, transportu
analiza wymagań dla zasobów logistycznych. Definiowanie dysponowanych zasobów. Bilansowanie zadań logistycznych i obciążenia zasobów. Określenie wymaganego potencjału w łańcuchu dostaw.
ustalenie krytycznych czynników sukcesu dla procesów logistycznych,
modelowanie głównych procesów w pełnym łańcuchu dostaw.

Projektowanie procesów logistycznych:

analiza zakłóceń i wąskich gardeł, przestojów i kolejek w systemie procesów logistycznych – poszukiwanie zakłóceń i barku optymalizacji procesów,
projektowanie i zarządzanie procesami głównymi: zakupów i zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
projektowanie i zarządzanie podprocesami: zarządzania zapasami, gospodarki materiałowej, logistyki produkcji, magazynowania, transportu,
analiza wartości procesu (value stream mapping) i tworzenie karty procesu,
projektowanie przebiegów (marszrut) procesów logistycznych i wymaganych zasobów,
definiowanie dysponowanych zasobów logistyki i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału obsługi przepływów w łańcuchu dostaw,
kontrola efektywności procesów logistycznych i zwrotu inwestycji (ROI),
doskonalenie i optymalizacja procesów logistycznych.

Wdrażanie procesów logistycznych:

budowanie i zmiany struktur organizacyjnych zarządzania procesami logistycznymi,
struktura organizacyjna i system informatyczny wspomagania zarządzania logistyką,
organizacja zarządzania – kompetencje i obowiązki właściciela procesu. Procedury i instrukcje procesów,
budowanie kompetencji procesowych w logistyce.

Controlling procesów logistycznych:

definiowanie kluczowych i operacyjnych mierników dla logistyki,
analiza, rachunek i kalkulacja kosztów procesów logistycznych,
definiowanie audytu procesów logistycznych,
pomiar efektywności procesów logistycznych, karty wyników SCOR-Card,
system raportowania w logistyce.

Zarządzanie zmianami procesów logistycznych:

definiowanie zmiany na podstawie potrzeb klienta, rynku i uwarunkowań w łańcuchu dostaw,
analiza lokalizacji zmiany i określenie koncepcji zmian w procesach logistycznych,
planowanie zmian i harmonogramowanie prac wdrożenia zmian,
reinżynieria procesów logistycznych i metody wdrażania zmian.

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Get Solution to marka handlowa konsorcjum firm: Training Management Institute Sp. z o. o., European Consulting Center Sp. z o. o. oraz BrighTeam Sp. z o. o. , powstała w obszarze świadczenia webinariów, szkoleń otwartych oraz coachingu.

Tworzymy zespół trenerów, konsultantów i coachów pracujących w strategicznych dla nas obszarach rozwoju pracowników. W unikalny sposób łączymy „twarde” i „miękkie” umiejętności wdrożeniowe, bogate narzędzia oparte o najlepsze praktyki, proponując szereg rozwiązań biznesowych dla firm i osób indywidualnych.

Wachlarz usług, który oferujemy naszym Klientom indywidualnie dostosowujemy do bieżącej sytuacji i efektów, które chcą osiągnąć.

Towarzyszymy Klientom w ich drodze rozwoju, a to daje nam samym siłę, na której budujemy umiejętność profesjonalnej obsługi indywidualnego partnera.​

Misją Get Solution jest stałe podnoszenie skuteczności działań pracowników. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów, a także poprzez dostarczanie standardów pracy oraz efektywnych narzędzi wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Doświadczenie zawodowe naszych trenerów - praktyków poparte licznymi referencjami oraz długą listą zadowolonych Klientów pomaga nam opracowywać skuteczne programy oparte na realnych problemach, związanych z codziennymi zadaniami z którymi przychodzi się zmagać naszym Klientom.

Wyróżnia nas profesjonalne i partnerskie podejście do współpracy z Klientem oraz sumienność i zaangażowanie w każde podjęte wyzwanie. Za cel stawiamy sobie nieustanny rozwój oraz doskonalenie kompetencji, aby dostarczać naszym Klientom usługi o najwyższej jakości.

Dane kontaktowe:

Getsolution
Adrian Sobiński

al. Jerozolimskie 11/14 -,00-508 Warszawa

Telefon:
E-mail: szkolenia@getsolution.pl
Adres www: http://getsolution.pl

Korzyści:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i łańcuchów dostaw oraz zarządzania procesami logistycznymi. Trening podniesienia kompetencji uczestnika szkolenia obejmuje obszary: zakupów i zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, dystrybucji, spedycji i transportu, kompleksowej obsługi klienta i zarządzania łańcuchem dostaw, analizy kosztów i controllingu logistyki. Poruszane zagadnienia umożliwią uczestnikom szkolenia:

określenie zadań i celów stawianych przed logistyką,
zdefiniowanie systemu logistycznego i procesów składowych,
określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów logistycznych,
określenie organizacji i zintegrowanego zarządzania logistyką,
kontrolę i koordynację działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
projektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych,
określenie rodzaju kosztów i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Metodologia

Całokształt zajęć jest realizowany w formie treningu menedżerskiego, z różnorodnym rozpracowaniem praktycznych przykładów, jakie występują podczas organizacji i realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Koszty:

90

Cena zawiera:

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:
WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY