ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

Zarządzanie czasem


Opis/program:

Czas jako kapitał i wartość Narzędzia organizowania czasu Krąg reguł zarządzania czasem- prezentacja i wdrażanie technik i zasad organizowania i zarządzania czasem Analiza macierzy Eisenhowera – model klasyfikacji wykonywanych zadań w ujęciu „zadanie pilne – zadanie ważne” Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC Określenie indywidualnych czynników ograniczających dobre gospodarowanie czasem Reguła Pareto 80:20 – model poszukiwania kluczowych miejsc dla aktywności zawodowej i osobistej Etapy zarządzania czasem Prezentacja i wdrażanie procesu zarządzania czasem Technika fundamenty – definiowanie zamierzeń, działań (etap przygotowania koncepcji zmian) Technika SMART – sposób określania mierzalnych i ambitnych celów (etap przygotowania celów) Technika PMI – umiejętność podejmowania decyzji i wcielania ich w życie (etap oceny pomysłów i adaptacji) Kontrola zaplanowanych działań (etap kontrolowania działań) Zasady związane z tematyką asertywności stosowane w zarządzaniu czasem Organizowanie czasu w kontekście pracy z innymi ludźmi Prezentacja i nauka posługiwania się technikami podnoszącymi efektywność pracy zespołowej Zasady skutecznej komunikacji Zasady budowania dobrej atmosfery i skuteczności w układach interpersonalnych Postępowanie w sytuacjach konfliktowych Wzory budowania relacji na zasadzie „wygrany – wygrany” Psychologia zarządzania czasem: Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić, Programowanie swoich przyszłych zachowań – projektowanie mentalne, Efektywne wykorzystanie czasu w pracy: Organizacja stanowiska pracy, Jak odkryć i wyeliminować „pożeraczy czasu”, Jak wykorzystać wykres „krzywej zakłóceń” dnia, Analiza „spraw wpływających” i umiejętność ich katalogowania, Zasady i reguły delegowania zadań. Styl życia sprzyjający zarządzaniem sobą w czasie: jak wykorzystać swój „zegar biologiczny”, nawyk dbania o zdrowie i kształtowania tężyzny fizycznej, nowoczesne strategie uczenia się; techniki szybkiego i skutecznego przyswajania informacji (szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli), jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł? – organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy, relaks i koncentracja, odpoczynek i sen.

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Get Solution to marka handlowa konsorcjum firm: Training Management Institute Sp. z o. o., European Consulting Center Sp. z o. o. oraz BrighTeam Sp. z o. o. , powstała w obszarze świadczenia webinariów, szkoleń otwartych oraz coachingu.

Tworzymy zespół trenerów, konsultantów i coachów pracujących w strategicznych dla nas obszarach rozwoju pracowników. W unikalny sposób łączymy „twarde” i „miękkie” umiejętności wdrożeniowe, bogate narzędzia oparte o najlepsze praktyki, proponując szereg rozwiązań biznesowych dla firm i osób indywidualnych.

Wachlarz usług, który oferujemy naszym Klientom indywidualnie dostosowujemy do bieżącej sytuacji i efektów, które chcą osiągnąć.

Towarzyszymy Klientom w ich drodze rozwoju, a to daje nam samym siłę, na której budujemy umiejętność profesjonalnej obsługi indywidualnego partnera.​

Misją Get Solution jest stałe podnoszenie skuteczności działań pracowników. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów, a także poprzez dostarczanie standardów pracy oraz efektywnych narzędzi wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Doświadczenie zawodowe naszych trenerów - praktyków poparte licznymi referencjami oraz długą listą zadowolonych Klientów pomaga nam opracowywać skuteczne programy oparte na realnych problemach, związanych z codziennymi zadaniami z którymi przychodzi się zmagać naszym Klientom.

Wyróżnia nas profesjonalne i partnerskie podejście do współpracy z Klientem oraz sumienność i zaangażowanie w każde podjęte wyzwanie. Za cel stawiamy sobie nieustanny rozwój oraz doskonalenie kompetencji, aby dostarczać naszym Klientom usługi o najwyższej jakości.

Dane kontaktowe:

Getsolution
Adrian Sobiński

al. Jerozolimskie 11/14 -,00-508 Warszawa

Telefon:
E-mail: szkolenia@getsolution.pl
Adres www: http://getsolution.pl

Korzyści:

dokonasz oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu,
poznasz reguły, które pozwolą Ci wygospodarować czas na rzecz własnego rozwoju,
nauczysz się w jaki sposób i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych,
będziesz potrafił poprawnie formułować swoje cele,
nauczysz się planować działania konieczne do osiągania celów,

Koszty:

Cena zawiera:

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:
WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY