ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

Zarządzanie procesami


Opis/program:

MODUŁ I: PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE MODELU ZARZĄDZANIE PROCESEM BIZNESOWYM

Specyfika procesów biznesowych; definicja procesu, rodzaje procesów, funkcjonowanie procesów
Koncepcja zarządzania procesem biznesowym(BPM); właścicielstwo procesu, elementy składowe modelu zarządzania procesem biznesowym, obszary zarządzania procesem biznesowym, integrowanie zarządzania procesem biznesowym i procesami wsparcia, uwarunkowania skutecznego zarządzania procesem biznesowym, bariery we wdrażaniu i rozwoju BPM
Etapy projektowania infrastruktury zarządzania procesem biznesowym; mapa drogowa projektowania BPM, tworzenie zespołu procesu i zespołu projektu, przygotowanie dokumentacji wstępnej projektu(Karta Projektu, plany w projekcie)
Studium Przypadku – dyskusja
Ćwiczenia warsztatowe na wybranym procesie
Identyfikacja procesu biznesowego do budowy i wdrażania BPM; kryteria identyfikacji, określanie specyfiki i granic procesu.
Tworzenie aktualnych map procesu; schemat blokowy, mapa funkcjonalna, analiza mapy funkcjonalnej, punkty krytyczne
Projektowanie systemu mierników i mierzenia w infrastrukturze zarządzania procesem biznesowym; mierniki wydolnościowe, mierniki wydajnościowe, mierniki finansowe, instrumenty pomiarowe w procesie, organizacja zbierania danych
Projektowanie systemu monitorowania i kontroli w procesie; techniki monitorowania, rodzaje kontroli, plan kontroli.
Ćwiczenia praktyczne na wybranym procesie

MODUŁ II: USPRAWNIANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Zakres i cel analizy procesu; analiza wydolności procesu, analiza wydajności procesu, analiza finansowa
Techniki identyfikacji problemów w procesie; ,,burze mózgów’’, ocena map procesu, ocena danych statystycznych
Identyfikacja punktów krytycznych na funkcjonalnej mapie procesu; błędy i zapętlenia, bariery w wydajności pracy, zapasy dokumentów, przestoje, momenty prawdy’’
Statystyczna analiza danych na wyjściu procesu; graficzna analiza rozkładu zmiennej, analiza parametrów rozkładu, analiza wydolności procesu
Budowa i analiza mapy strumienia wartości w procesie(VSM); identyfikacja czynności dodających wartość dodaną , identyfikacja marnotrawstwa, obliczanie i analiza wskaźnika wydajności procesu, analiza rytmiczności, analiza przeciążenia
Ćwiczenia warsztatowe na wybranym procesie
Organizacja usprawniania i optymalizacji procesu; rola Właściciela Procesu w usprawnianiu i optymalizacji procesu, organizacja szybkiego wdrożenia, organizacja warsztatu Kaizen – Lean, organizacja projektu usprawniającego Lean – Six Sigma DMAIC
Technika usprawniania; SCAMPER , Model Wzorca, system 5S
Usprawnianie dokumentacji procesu; cel dokumentacji, rodzaje dokumentacji, zakres dokumentacji, aktualizacja dokumentacji
Ćwiczenia warsztatowe na wybranym procesie

Produkt polecany dla:


Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie procesami biznesowymi,
Pracownicy uczestniczący w procesach (kierownicy działów, menedżerowie produktów),
Menedżerowie projektów.

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Get Solution to marka handlowa konsorcjum firm: Training Management Institute Sp. z o. o., European Consulting Center Sp. z o. o. oraz BrighTeam Sp. z o. o. , powstała w obszarze świadczenia webinariów, szkoleń otwartych oraz coachingu.

Tworzymy zespół trenerów, konsultantów i coachów pracujących w strategicznych dla nas obszarach rozwoju pracowników. W unikalny sposób łączymy „twarde” i „miękkie” umiejętności wdrożeniowe, bogate narzędzia oparte o najlepsze praktyki, proponując szereg rozwiązań biznesowych dla firm i osób indywidualnych.

Wachlarz usług, który oferujemy naszym Klientom indywidualnie dostosowujemy do bieżącej sytuacji i efektów, które chcą osiągnąć.

Towarzyszymy Klientom w ich drodze rozwoju, a to daje nam samym siłę, na której budujemy umiejętność profesjonalnej obsługi indywidualnego partnera.​

Misją Get Solution jest stałe podnoszenie skuteczności działań pracowników. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów, a także poprzez dostarczanie standardów pracy oraz efektywnych narzędzi wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Doświadczenie zawodowe naszych trenerów - praktyków poparte licznymi referencjami oraz długą listą zadowolonych Klientów pomaga nam opracowywać skuteczne programy oparte na realnych problemach, związanych z codziennymi zadaniami z którymi przychodzi się zmagać naszym Klientom.

Wyróżnia nas profesjonalne i partnerskie podejście do współpracy z Klientem oraz sumienność i zaangażowanie w każde podjęte wyzwanie. Za cel stawiamy sobie nieustanny rozwój oraz doskonalenie kompetencji, aby dostarczać naszym Klientom usługi o najwyższej jakości.

Dane kontaktowe:

Getsolution
Adrian Sobiński

al. Jerozolimskie 11/14 -,00-508 Warszawa

Telefon:
E-mail: szkolenia@getsolution.pl
Adres www: http://getsolution.pl

Korzyści:


Projektowania modelu infrastruktury zarządzania procesami w firmie
Tworzenia tzw. mapy drogowej do sprawnego zarządzania procesami biznesowymi (BPM)
Mapowania procesów; mapy funkcjonalne i mapy przepływu wartości
Ustalania mierników jakościowych, wydajnościowych i finansowych dla konkretnych procesów
Obliczania i analizy wydolności i wydajności procesów
Praktycznych metod i techniki ciągłego usprawnia zarządzania procesami

Koszty:

90

Cena zawiera:

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:
WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY