ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI


Opis/program:

ZAKRES TEMATYCZNY: - wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; - identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; - organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; - analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; - organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy; - zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; - skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników); - problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Produkt polecany dla:

ADRESACI SZKOLENIA:

- pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
- inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


CEL SZKOLENIA:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Absolwentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Niezależny ekspert prawa pracy, kadr i płac oraz BHP. Prowadząca szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS), szkoleń BHP.
Wśród uczestników szkoleń i specjalistycznych warsztatów znajduj się pracownicy i Menedżerowie działów kadrowo-płacowych wielu firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji.

Dane kontaktowe:

H&W URSZULA HORODECKA-WYSOCKA
URSZULA HORODECKA-WYSOCKA

ASTRÓW 11,91-857 ŁÓDŹ

Telefon: 604896609
E-mail: urszula.horodecka@wp.pl
Adres www: www.szkolimysie.com

Korzyści:

Uczestnicy podczas szkolenia uzyskują aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznają najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Koszty:

99

Cena zawiera:

Liczba dostępów to liczba osób, które będą korzystać ze szkolenia

Podana cena dotyczy dostępu do szkolenia dla jednego użytkownika

Dostępne sposoby płatności to: płatność jednorazowa (karta płatnicza, przelew online lub tradycyjny, BLIK, Google Pay) oraz płatność cykliczna (płatność tylko kartą kredytową).

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:

Trener, Ekspert z zakresu kadr i płac, Specjalista ds. BHP
Absolwentka Uczelni Łazarkiego w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej.
Założycielka strony www.szkolimysie.com, organizatorka kursów z zakresu kadr i płac, Trenerka i szkoleniowiec z zakresu BHP.

-Dostęp online do platformy szkoleniowej 24h/7
-Szkolenie można przerwać i wznowić w dowolnym czasie
-Zaświadczenie dostępne na maila po zaliczeniu egzaminu
-Egzamin wielokrotnego podejścia bez ograniczeń czasowychWYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY