ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Psychologia


Opis/program:

Psychologia kreatywnego rozwoju Kształcenie na specjalności Psychologia kreatywnego rozwoju ma charakter unikatowy i pozwala osiągnąć dwa zasadnicze cele: podniesienie poziomu osobowego i społecznego rozwoju Studentów oraz nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego wspierania rozwoju innych osób. Połączenie tych dwóch aspektów kształcenia umożliwia zdobycie kompleksowych i dobrze ugruntowanych kompetencji psychologicznych. Idea specjalności odwołuje się do współczesnych trendów w pomocy psychologicznej, podkreślających kluczową rolę pracy z ludzkim potencjałem i rozwojowymi zasobami, a nie z deficytami i dysfunkcjami - w tym kontekście specjalność w pełni odpowiada na wyzwania przyszłości. Dzięki kształceniu rozwiniesz własne zasoby osobiste, opanujesz różne metody pracy z grupą (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z rodzinami) oraz nauczysz się, jak motywować innych do zmian oraz jak wspomagać rozwój osobowości klienta. Poznasz zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną oraz znaczeniu emocji w życiu człowieka, regulowanie emocji i wykorzystanie ich w pracy psychologicznej. Absolwent może podejmować pracę między innymi w: instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i wspieraniem rozwoju różnych grup społecznych (również w ramach projektów z funduszy unijnych), podejmować własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń dla biznesu i edukacji, firmach doradczo-konsultingowych, działach HR/personalnych, absolwent ma ponadto pełne przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie specjalistycznych metod wspierania rozwoju - jak coaching, mentoring, itp. Psychologia wspierająca jakość życia Wybierając specjalność psychologii wspierającej jakość życia zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, niepełnosprawnością i uzależnieniem. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem. W trakcie specjalności zdobędziesz umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych pacjentów i ich rodzin. Poznasz również podstawowe strategie i techniki terapeutyczne stosowane w pracy z pacjentem. Nabędziesz również umiejętności w szerokorozumianej pomocy w radzeniu sobie w kryzysie, a także rozwijanie zasobów człowieka niezbędnych w prawidłowym procesie zdrowienia i radzenia sobie z chorobą. Zdobędziesz umiejętności wzmacniania zasobów osobistych pacjenta, poprawy jakości życia i relacji rodzinnych i społecznych. Absolwent specjalności psychologii wspierającej jakość życia posiada również umiejętności prowadzenia treningów i warsztatów, oraz tworzenia programów profilaktycznych. Ponadto potrafi pomóc osobom zmagającym się z niepełnosprawnością , rozwijając ich zasoby i kompetencje. Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę min. w ośrodkach: leczenia i terapii uzależnień prewencji i profilaktyki zdrowia ośrodkach rehabilitacji ośrodkach zdrowia domach pomocy społecznej hospicjach ośrodkach interwencyjnych ośrodkach pomocy psychologicznej po kontynuacji studiów II stopnia - w szpitalach i przychodniach w ramach umów z NFZ Psychologia w biznesie Wybierając tę specjalność, uzyskasz wiedzę, rozwiniesz umiejętności i kompetencje społeczne pomocne w pracy w środowisku biznesu. W trakcie zajęć poznasz zasady zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, psychologiczne aspekty działań marketingowych, tworzenia i odbioru reklam, psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych, reguły projektowania szkoleń oraz pracy trenerskiej na sali szkoleniowej, podstawy coachingu i mentoringu. Praktyczny charakter zajęć da ci możliwość rozwijania, m.in. umiejętności planowania rozwoju kadr, rozumienia zachowań konsumenckich, budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji i budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym. Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę m.in: w działach zarządzania zasobami ludzkimi różnych organizacji (firm, instytucji, urzędów) w agencjach zatrudnienia, headhuntingowych w agencjach reklamowych, public relations, w działach marketingu w agencjach badania rynku we własnej firmie, wykorzystując wiedzę i umiejętności psychologiczne rozwijane w trakcie studiów.

Produkt polecany dla:

Psychologia on-line to nowa formuła studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami w siedzibie uczelni pozwoli studentom z Polski i świata uczestniczyć w perspektywiczny projekcie akademickim. To pierwsze w Polsce studia psychologiczne w formie e-learningu!

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) powstał w 2002 roku. Od ponad dekady należy do najstarszych i największych uczelni e-learningowych w Europie Środkowo-Wschodniej. „Wirtualne” mury uczelni opuściło już ponad 20 tysięcy absolwentów. Naszą specjalnością są studia on-line na wszystkich poziomach. W bardzo bogatej ofercie PUW-u znajdują się: studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe. Ofertę uzupełnia szeroki pakiet kursów doszkalających. Polski Uniwersytet Wirtualny zajmuje się promowaniem nowoczesnych metod nauki. W ramach tych działań tworzymy swoiste centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-edukacji.

Dane kontaktowe:

Polski Uniwersytet Wirtualny
Dział Rekrutacji Polskiego Uniwrsytetu Wirtualnego

ul. Sterlinga 26 26,90-212 Łódź

Telefon: (+48) 42 63 15 800
E-mail: rekrutacja@puw.pl
Adres www: www.puw.pl

Korzyści:

Studia I stopnia na kierunku Psychologia są świetną propozycją edukacyjną dla osób twórczych, aktywnych, zorientowanych na rozwój osobisty i społeczny. Nasi studenci w toku studiów zdobędą umiejętności przydatne w każdym obszarze zawodowym. Nauczą się bowiem metod efektywnego komunikowania się z ludźmi, pracy w grupie, skutecznego działania pod presją i radzenia sobie ze stresem, diagnostyki potrzeb i rozpoznawania źródeł zachowań ludzi, wykrywania zaburzeń, a także wspierania rozwoju personalnego i społecznego człowieka.

Nasze studia są atrakcyjne w warstwie programowej, gdyż obejmują różne sposoby wyjaśniania zachowań ludzi, metodykę pracy z grupą i jednostką, naukę skutecznej komunikacji oraz wielu innych kompetencji.

Ponadto nasi studenci odbędą praktyki w ośrodkach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach wspierających rozwój osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, firmach doradczych i szkoleniowych.

Studiuj psychologię on-line i poznaj zalety e-learningu.

Koszty:

370,00zł/miesiąc

Cena zawiera:

Czesne miesięczne

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:
WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY