ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów


Jesteś w: eKursach

Kierownik wycieczek szkolnych (on-line)


Opis/program:

Tematyka szczegółowa Organizacja wycieczek szkolnych/imprez Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej w zakresie krajoznawstwa i turystyki Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek/imprez Organizacja pracy kierownika wycieczek szkolnych Prowadzenie dokumentacji wycieczek/imprez Razem: 10 h Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

Produkt polecany dla:

Umiejętności wymagane od kandydata:

Wykształcenie średnie
ogólny dobry stan zdrowia
opanowanie
umiejętności komunikacyjne
odporność na stres
niekaralność

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Jesteśmy nowoczesną firmą świadczącą usługi doradcze, edukacyjne i turystyczne dostosowane do potrzeb organizacji biznesowych a także potrzeb klientów indywidualnych począwszy od tych najmłodszych w przedszkolach i szkołach a skończywszy na dorosłych i seniorach. Działamy na rynku szkoleniowym od 1959 r.

Oferujemy doradztwo strategiczne i szkolenia dla kadr menedżerskich MŚP jak i grup kapitałowych.

Doradztwo i szkolenia dla organizacji biznesowych

Nasz Instytut Kompetencji Menedżerskich oferuje we współpracy z szkocką firmą MMB Associates usługi doradcze, szkoleniowe i badania rynku w obszarach bezpośrednio związanych z zarządzaniem organizacjami biznesowymi odpowiednio dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz dla specjalistów m.in. w zakresie:

- zarządzania procesami biznesowymi
- zarządzania jakością
- tworzenia wartości i strategii wyjściowych
- zarządzania kryzysowego
- generowania zysków i kontroli kosztów
- fuzji i wykupień:
- przywództwa i zarządzania zespołem:
- rozwoju i wprowadzania strategii:

Gwarancją jakości naszych usług jest wykwalifikowana kadra prowadząca, współpraca z pracownikami naukowymi i doświadczonymi firmami, systematyczna ewaluacja świadczonych usług.

Uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W ramach usług świadczonych przez Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa w Katowicach oraz przez Centrum Przygotwania Kadr w Rybniku zaspokajamy potrzeby naszych klientów w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przyuczenia do zawodu, uzyskania merytorycznych i formalnych kwalifikacji zawodowych.

Kierewcom i przewoźnikom drogowym oferujemy szkolenia w ramach Śląskiego Centrum Szkolenia Transportu.

W ramach Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oferujemy możliwość rozwoju zawodowego nauczycielom i pedagogom.

Gwarantujemy uzyskanie nie tylko formalnych kwalifikacji, ale także praktycznych umiejętności przydatnych bezpośrednio na stanowiskach pracy ponieważ programy zajęć opracowane są pod patronatem Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach oraz we współpracy m.in. z Górnośląską Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach w Katowicach, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sącz.

Prowadzimy szkoły pozwalające między innymi uzyskać tytuł technika.

Przywiązujemy szczególną wagę do jakości , oferując szkolenia i kształcenie skutecznie przygotowujące do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy krajowym i europejskim.

Posiadamy Certyfikat „Systemu Zarządzania Jakością” ISO 9001 : 2008 oraz akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Prowadzi szkolenia na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.

Dane kontaktowe:

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o.
Ilona Jaksa

Mickiewicza 28 7,40-092 Katowice

Telefon: 32 258 71 72 wew. 37
E-mail: i.jaksa@oswiata.slask.pl
Adres www: www.oswiata.slask.pl

Korzyści:

Cele ogólne:

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych.

W wyniku realizacji szkolenia absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

Organizacji wycieczek szkolnych/imprez
Planowania pracy wychowawco – opiekuńczej w zakresie krajoznawstwa i turystyki
Bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczek/imprez
Organizacji pracy kierownika wycieczek szkolnych
Prowadzenia dokumentacji wycieczek/imprez

Koszty:

100 zł

Cena zawiera:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:
WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY