ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zarządzanie sprzedażą - podyplomowe on-line


Opis/program:

-

Produkt polecany dla:

Zarządzanie sprzedażą – kierunek tworzony przez praktyków biznesu dedykujemy wszystkim, którzy na co dzień realizują cele, plany i zadania w działach sprzedaży i chcą rozwijać swój potencjał, a także dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w tym obszarze.

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i Senat.
Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Dane kontaktowe:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
------

Bursaki 12 pokój 215,Lublin

Telefon: 81 452 94 74
E-mail: spd@wspa.pl
Adres www: www.wspa.pl

Korzyści:

Studia mają na celu podniesienie wiedzy, umiejętności , kompetencji i przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w Działach handlowych.

Koszty:

Tylko 420 zł miesięcznie!

Cena zawiera:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie sprzedażą. Studia trwają dwa semestry, prowadzone w 100% z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:

Kadra na kierunku Zarządzanie sprzedażą - studia on-line to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy »»
Kierownik kierunku: mgr Robert SzajnerWYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY