ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Logistyka - studia licencjackie I stopnia (3 letnie)


Opis/program:

Studenci PAO na kierunku Logistyka I stopnia dokonują wyboru spośród specjalności:
 
    E-logistyka
 
    Logistyka handlu i dystrybucji
 
    Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
 
    Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)
 
    Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

Produkt polecany dla:

Osoby posiadające średnie wykształcenie - maturę.

O firmie/instytucji/wydawcy/twórcy

Polska Akademia Otwarta powołana przez Społeczną Akademię Nauk - jest jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce prowadzących studia on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia on-line z wykorzystaniem Internetu ze względu na swoją elastyczność stwarzają możliwości poszerzenia wiedzy, horyzontów, realizację marzeń i aspiracji w zakresie studiowania często odkładanych z powodu nadmiaru obowiązków
Osoby studiujące wirtualnie są pełnoprawnymi studentami. Zdają egzaminy w jednostce macierzystej Uczelni w Łodzi, przygotowują i bronią prace dyplomowe, podobnie jak tradycyjni studenci otrzymują indeksy i legitymacje studenckie. Mają prawo do zaświadczeń do WKU i ZUS oraz mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce, socjalne oraz zapomogi. Po zdaniu egzaminu dyplomowego studenci PAO otrzymują dyplom ukończenia studiów w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na wybranym kierunku. Gwarantem jakości kształcenia oraz wartości uzyskanego dyplomu jest Społeczna Akademia Nauk - najlepsza niepubliczna szkoła wyższa w Łodzi i III uczelnia w Polsce wśród uniwersytetów niepublicznych (wg Rzeczypospolitej i Perspektyw).
Dane kontaktowe:

Polska Akademia Otwarta
------

Sienkiewicza 9 ---,90-113 Łódź

Telefon: + 48 (42) 664 66 50, 42 239 39 50
E-mail: pao@pao.pl
Adres www: www.pao.pl

Korzyści:

Logistyka

Kształcenie na kierunku Logistyka umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Słuchacze poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, zasady ich działalności logistycznej, metody sterowania przepływami informacji, a także cel logistycznej obsługi klienta. Nauka ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych.

Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka mogą znaleźć zatrudnienie w działach logistyki na stanowiskach specjalisty do spraw sprzedaży i planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję oraz jako specjalista ds. transportu wewnętrznego. Potrafią opracować dokumentację procesów spedycyjnych oraz dokumentację spedycyjną. Wiedzą również jak organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem doboru środków transportu), prowadzić działalność z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych oraz na ich rzecz.

Studenci PAO na kierunku Logistyka I stopnia dokonują wyboru spośród specjalności:

E-logistyka

Logistyka handlu i dystrybucji

Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)

Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

Koszty:

1 rok - 280 zł/ 2 rok - 300 zł/ 3 rok - 350 zł

Cena zawiera:

UCZYMY PRAKTYCZNIE
Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach z praktykami. Studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft).

O autorze/trenerze/wykładowcy/twórcy:

Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej. Uczą u nas:
Danuta Janczewska
Mariusz Bednarek
Michał Chmielecki
Paweł Morawski
Grzegorz Mazurkiewicz
Paweł Mielczarek
Łukasz Klimczak

WYŚLIJ ZAPYTANIE / ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY