ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

PAKIET PROMOCYJNY 2 – 'GOLD'

OFERTA TWORZENIA SCENARIUSZY i SZKOLEŃ eLEARNING'OWYCH

Każda firma, która profesjonalnie planuje rozwój pracowników powinna rozwijać NIEZBĘDNE w pracy kompetencje pracowników. Są to:

 1. Kompetencje tzw. „MIĘKKIE” (OSOBISTE I SPOŁECZNE)
 2. Kompetencje tzw. „SPECJALISTYCZNE” (FACHOWE I OBOWIĄZKOWE)
 • OSOBISTE (zaangażowanie, kreatywność, zorganizowanie, samodyscyplina, prawdomówność, dokładność, terminowość, myślenie analityczne, panowanie nad emocjami, podejmowanie decyzji, branie odpowiedzialności)
 • SPOŁECZNE (praca zespołowa, dzielenie się wiedzą, prezentacje i wystąpienia, komunikatywność, asertywna szczerość, utożsamianie się z firmą, umiejętność rozwiązywania konfliktów, synergia pracy)
 • FACHOWE (dotyczą znajomości wiedzy produktowej i niezbędnych umiejętności na danym stanowisku pracy)
 • OBOWIĄZKOWE (dotyczą szkoleń w zakresie BHP/ RODO)

Rozwój tych kompetencji zwiększa profesjonalizm i efektywność realizacji zadań.

Służymy pomocą w stworzeniu scenariuszy szkoleń, ćwiczeń, testów sprawdzających oraz nagrań video. Profesjonalny zespół operatorów, może nagrać (w siedzibie firmy) wysokiej jakości „firmowe” filmy, które można wykorzystać nie tylko do szkoleń e-learning’owych (tworząc video-elearning), ale również do reklamy firmy dla kontrahentów czy przekazania pracownikom ważnych informacji. 

Tworzone szkolenia elearning'owe, po szczegółowej analizie potrzeb, są dedykowane i  dostosowane do specyfiki działania oraz kultury organizacyjnej firmy. Są „szyte na miarę”, tak aby w ocenie skuteczności szkoleń zagwarantować wysoką wydajność pracowników.

Szkolenia elearningowe:

 • są ściśle powiązane z sytuacjami, z którymi pracownicy spotykają się na co dzień;
 • są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów pracowniczych;
 • zawierają materiały szkoleniowe (prezentacje oraz ćwiczenia) oparte na sytuacjach i usługach/ produktach firmowych.
 • podkreślają specyfikę pracy poszczególnych grup pracowniczych;                       
 • aktywizują pracowników; większość czasu zajmują różnorodne ćwiczenia praktyczne.

SZKOLENIA ELEARNINGOWE ROZWOJU KOMPETENCJI tzw. „miękkich”.

Proponowane poniżej szkolenia, gwarantują zdobycie następujących umiejętności:

 • zaangażowanie w realizację celów, kreatywność, zorganizowanie, samodyscyplina, prawdomówność, dokładność, terminowość, myślenie analityczne, panowanie nad emocjami, podejmowanie decyzji, branie odpowiedzialności, pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, prezentacji i wystąpień publicznych, komunikatywności, asertywnej szczerości, utożsamiania się z firmą, umiejętności rozwiązywania konfliktów, synergii pracy.

Proponujemy stworzenie szkoleń e-learningowych rozwijających kompetencje "miękkie" (które powinien odbyć każdy pracownik) w zakresie:

 • zarządzania czasem i organizacji pracy własnej,
 • współpracy i synergii pracy zespołowej,
 • efektywnej komunikacji w zespole i między działami,
 • organizacji stanowiska pracy - „5S”,
 • panowania nad emocjami i stresem w pracy,
 • zarządzania zmianą,
 • podejmowania „dobrych” decyzji,
 • równowagi między pracą a życiem osobistym – „Life Work Balance”.

SZKOLENIA ELEARNINGOWE ROZWOJU KOMPETENCJI tzw. "specjalistycznych".

W zależności od stanowiska, każdy pracownik ma obowiązek posiadać specjalistyczną wiedzę produktową oraz niezbędne umiejętności aby poprawnie i efektywnie realizować cele. Aby zagwarantować skuteczność szkolenia, stworzyć dedykowany program i zaproponować scenariusz szkolenia, potrzebna jest ścisła współpraca menedżera liniowego z trenerem tworzącym elearning. Poziom kompetencji specjalistycznych należy sprawdzać, rozwijać i kontrolować. W tym zakresie proponujemy stworzenie następujących szkoleń fachowych:

- Produktowe szkolenia specjalistyczne dla pracowników biurowych, administracyjnych, specjalistów działu: zakupów, logistyki, produkcji, sprzedaży, finansów, kadr i płac, obsługi klienta.

- Umiejętnościowe szkolenia specjalistyczne dla wybranych pracowników, w zakresie:

 • negocjacji (kupieckich, sprzedażowych),
 • technik sprzedaży,
 • obsługi klienta,
 • wystąpień publicznych i prezentacji,
 • zarządzania projektami, inne.

- Umiejętnościowe szkolenia specjalistyczne dla kadry kierowniczej, w zakresie:

 • kierowania i zarządzania zespołem,
 • przywództwa,
 • zarządzania: celami, procesami, lean management, projektami, zmianą,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • delegowania i egzekwowania zadań,
 • negocjacji pracowniczych, inne.

- Szkolenie informacyjne w zakresie RODO (Rozporządzania Ochrony Danych Osobowych), obowiązujących w organizacji.

- Szkolenia obowiązkowe w zakresie BHP. Każdy pracownik ma obowiązek odbyć szkolenia z BHP. Takie szkolenia w formie elearningu można i trzeba dziś już realizować online. Nasi trenerzy są w stanie "uszyć", na miarę Państwa potrzeb również i takie szkolenia. Są to szkolenia dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników techniczno-inżynieryjnych
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców
 • pracowników oświaty
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służby BHP
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracodawców i innych osób wykonujących zadania służby
 • pierwszej pomocy
 • oceny ryzyka zawodowego

Powyższe szkolenia z BHP można i trzeba odbywać okresowo w formie pełnoprawnego samokształcenia kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszt stworzenia jednego szkolenia elearning’owego wynosi:

 • 3500 zł netto + 23%VAT/ 1 szkolenie e-learning’owe kompetencji "miękkich".
 • 4500 zł netto + 23%VAT/ 1 szkolenie e-learning'owe kompetencji "specjalistycznych"

Koszt zawiera:

 • stworzenie dedykowanego scenariusza szkolenia.
 • stworzenie dedykowanej treści szkolenia, w tym: zestawu materiałów, prezentacji, ćwiczeń.
 • stworzenie testu sprawdzającego pozyskanie umiejętności.
 • zainstalowanie szkolenia elearning'owego na portalu eszkolenia.pl.
 • szkolenie online "live" w zakresie osługi panela administracyjnego umożliwiającego udostępnianie szkoleń uczestnikom i kontroli ich odbycia.
 • przekazanie niewyłącznej bezterminowej licencji na wykorzystanie szkolenia elearning’owego.

Czas realizacji stworzenia szkolenia elearning’owego:

 • 3 tygodnie od daty akceptacji warunków współpracy i podpisania umowy. W pierwszym tygodniu współpracy następuje kontakt trenera tworzącego szkolenie z menedżerem zespołu, dla którego kreowane jest szkolenie elearning'owe. Zebranie oczekiwań, potrzeb i celów jakie chce osiągnąć organizacja są kluczowe, aby zaproponować scenariusz szkolenia.
Dodatkowo:
 • Szkolenie możemy wzbogacić o formę video, tworząc szkolenie video-elearning. W ten sposób można obrazowo przedstawić jakiś proces, zademonstrować działanie produktu, czy zareklamować usługę/ firmę/ szkolenie. Nagrania możecie Państwo zrealizować samodzielnie lub zlecić to naszej firmie. Koszt nagrań z udziałem naszych operatorów oszacowany będzie po akceptacji scenariusza szkolenia. Zamieszczenie materiału video do szkolenia elearning’owego – bezpłatnie.