ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

PAKIET PROMOCYJNY 1 – 'BIZNES'

PAKIET "BIZNES" - TWORZENIA LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) 

Pakiet przeznaczony jest dla firm/ instytucji, które chcą stworzyć profesjonalny system LMS - Learning Management System, do zarządzania rozwojem (szkoleniami) wszystkich pracowników.

Na platformie eszkolenia.pl, w zakładce https://eszkolenia.pl/elearning/dodaj udostępniamy bezpłatną aplikację i możliwość tworzenia pojedyńczych szkoleń. Można zamieszczać tam zdjęcia, teksty, filmy video oraz badać (poprzez test sprawdzający) postępy pracowników w zdobywaniu wiedzy. Nie jest to jednak system do zarządzania szkoleniami i polityką rozwoju (LMS), a jedynie aplikacja do tworzenia szkolenia elearningowych.

Aby stworzyć DEDYKOWANY system zarządzania szkoleniami dla pracowników, udostępniamy subdomenę www.xyz.eszkolenia.pl (gdzie xyz - to nazwa Państwa domeny), na której można postawić cały serwis szkoleniowy. Będzie on udostępniony Państwa pracownikom, którzy po zalogowaniu się będą mogli uczestniczyć w szkoleniach online i rozwijac swoje kompetencje. Zespół Państwa ekspertów, menedżerów, może tworzyć szkolenia elearningowe, planować, organizować, kontrolować oraz oceniać poziom wiedzy pracowników.

Istnieje również możliwość zainstalowania SYSTEMU na Państwa subdomenie.

W ramach współpracy na subdomenie (którą stworzycie Państwo na własnym serwerze pod nazwą np. www. eszkolenia. xyz, gdzie xyz to nazwa Państwa domeny) zainstalujemy cały system oraz przeszkolimy osobę odpowiedzialną za rozwój pracowników w obsłudze systemu, tak aby samodzielnie mogła zarządzać szkoleniami.

Pakiet "Biznes" przedstawiony jest w formie ofertowej i dotyczy wsparcia Państwa organizacji w dwóch aspektach:

1. zainstalowania systemu LMS do zarządzania szkoleniami

2. tworzenia scenariuszy szkoleń: e-learningowych

1. OFERTA ZAINSTALOWANIA SYSTEMU LMS

Jednorazowy koszt zainstalowania systemu LMS - Learning Management System:

 • 5000 zł netto + 23%VAT

Koszt zawiera:

 • zaimplementowanie i "postawienie" systemu LMS
 • w sytuacji udostępnienia subdomeny na naszym serwerze pod nazwą www.xyz.eszkolenia.pl (xyz-nazwa Państwa domeny) - miesięczna opłata 490 zł netto +23%VAT
 • szkolenie online 'live" (na żywo - 45 min.) osoby zarządzającej szkoleniami w zakresie obsługi systemu.

Czas realizacji implementacji serwisu: od daty akceptacji warunków współpracy i podpisania umowy – 3 tygodnie.

2. OFERTA TWORZENIA SCENARIUSZY SZKOLEŃ eLEARNING'OWYCH

Każda firma, która profesjonalnie planuje rozwój pracowników powinna rozwijać NIEZBĘDNE w pracy kompetencje pracowników. Są to:

 1. Kompetencje tzw. „MIĘKKIE” (OSOBISTE I SPOŁECZNE)
 2. Kompetencje tzw. „SPECJALISTYCZNE” (FACHOWE I OBOWIĄZKOWE)
 • OSOBISTE (zaangażowanie, kreatywność, zorganizowanie, samodyscyplina, prawdomówność, dokładność, terminowość, myślenie analityczne, panowanie nad emocjami, podejmowanie decyzji, branie odpowiedzialności)
 • SPOŁECZNE (praca zespołowa, dzielenie się wiedzą, prezentacje i wystąpienia, komunikatywność, asertywna szczerość, utożsamianie się z firmą, umiejętność rozwiązywania konfliktów, synergia pracy)
 • FACHOWE (dotyczą znajomości wiedzy produktowej i niezbędnych umiejętności na danym stanowisku pracy)
 • OBOWIĄZKOWE (dotyczą szkoleń w zakresie BHP)

Rozwój tych kompetencji zwiększa profesjonalizm i efektywność realizacji zadań.

Służymy pomocą w stworzeniu scenariuszy szkoleń, ćwiczeń, testów sprawdzających oraz nagrań video na Państwa platformie zarządzania szkoleniami www.xyz.eszkolenia.pl. Profesjonalny zespół operatorów, może nagrać (w siedzibie firmy) wysokiej jakości „firmowe” filmy, które można wykorzystać nie tylko do szkoleń e-learning’owych (tworząc video-elearning), ale również do reklamy firmy dla kontrahentów czy przekazania pracownikom ważnych informacji. 

Tworzone szkolenia elearning'owe, po szczegółowej analizie potrzeb, są dedykowane i  dostosowane do specyfiki działania oraz kultury organizacyjnej firmy. Są „szyte na miarę”, tak aby w ocenie skuteczności szkoleń zagwarantować wysoką wydajność pracowników.

Szkolenia elearningowe:

 • są ściśle powiązane z sytuacjami, z którymi pracownicy spotykają się na co dzień;
 • są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów pracowniczych;
 • zawierają materiały szkoleniowe (prezentacje oraz ćwiczenia) oparte na sytuacjach i usługach/ produktach firmowych.
 • podkreślają specyfikę pracy poszczególnych grup pracowniczych;                       
 • aktywizują pracowników; większość czasu zajmują różnorodne ćwiczenia praktyczne.

SZKOLENIA ELEARNINGOWE ROZWOJU KOMPETENCJI tzw. „miękkich”.

Proponowane poniżej szkolenia, gwarantują zdobycie następujących umiejętności:

 • zaangażowanie w realizację celów, kreatywność, zorganizowanie, samodyscyplina, prawdomówność, dokładność, terminowość, myślenie analityczne, panowanie nad emocjami, podejmowanie decyzji, branie odpowiedzialności, pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, prezentacji i wystąpień publicznych, komunikatywności, asertywnej szczerości, utożsamiania się z firmą, umiejętności rozwiązywania konfliktów, synergii pracy.

Proponujemy stworzenie szkoleń e-learningowych rozwijających kompetencje "miękkie" (które powinien odbyć każdy pracownik) w zakresie:

 • zarządzania czasem i organizacji pracy własnej,
 • współpracy i synergii pracy zespołowej,
 • efektywnej komunikacji w zespole i między działami,
 • organizacji stanowiska pracy - „5S”,
 • panowania nad emocjami i stresem w pracy,
 • zarządzania zmianą,
 • podejmowania „dobrych” decyzji,
 • równowagi między pracą a życiem osobistym – „Life Work Balance”.

SZKOLENIA ELEARNINGOWE ROZWOJU KOMPETENCJI tzw. "specjalistycznych".

W zależności od stanowiska, każdy pracownik ma obowiązek posiadać specjalistyczną wiedzę produktową oraz niezbędne umiejętności aby poprawnie i efektywnie realizować cele. Aby zagwarantować skuteczność szkolenia, stworzyć dedykowany program i zaproponować scenariusz szkolenia, potrzebna jest ścisła współpraca menedżera liniowego z trenerem tworzącym elearning. Poziom kompetencji specjalistycznych należy sprawdzać, rozwijać i kontrolować. W tym zakresie proponujemy stworzenie następujących szkoleń fachowych:

- Produktowe szkolenia specjalistyczne dla pracowników biurowych, administracyjnych, specjalistów działu: zakupów, logistyki, produkcji, sprzedaży, finansów, kadr i płac, obsługi klienta.

- Umiejętnościowe szkolenia specjalistyczne dla wybranych pracowników, w zakresie:

 • negocjacji (kupieckich, sprzedażowych),
 • technik sprzedaży,
 • obsługi klienta,
 • wystąpień publicznych i prezentacji,
 • zarządzania projektami, inne.

- Umiejętnościowe szkolenia specjalistyczne dla kadry kierowniczej, w zakresie:

 • kierowania i zarządzania zespołem,
 • przywództwa,
 • zarządzania: celami, procesami, lean management, projektami, zmianą,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • delegowania i egzekwowania zadań,
 • negocjacji pracowniczych, inne.

- Szkolenie informacyjne w zakresie RODO (Rozporządzania Ochrony Danych Osobowych), obowiązujących w organizacji.

- Szkolenia obowiązkowe w zakresie BHP. Każdy pracownik ma obowiązek odbyć szkolenia z BHP. Takie szkolenia w formie elearningu można i trzeba dziś już realizować online. Nasi trenerzy są w stanie "uszyć", na miarę Państwa potrzeb również i takie szkolenia. Są to szkolenia dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników techniczno-inżynieryjnych
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców
 • pracowników oświaty
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służby BHP
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracodawców i innych osób wykonujących zadania służby
 • pierwszej pomocy
 • oceny ryzyka zawodowego

Powyższe szkolenia z BHP można i trzeba odbywać okresowo w formie pełnoprawnego samokształcenia kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszt stworzenia jednego szkolenia elearning’owego wynosi:

 • 3500 zł netto + 23%VAT/ 1 szkolenie e-learning’owe kompetencji "miękkich".
 • 4500 zł netto + 23%VAT/ 1 szkolenie e-learning'owe kompetencji "specjalistycznych". W sytuacji szkoleń obowiązkowych z BHP, dodatkowy koszt 35 zł netto +23%VAT, za zaświadczenie/ 1 osobę.

Koszt zawiera:

 • stworzenie dedykowanego scenariusza szkolenia.
 • stworzenie dedykowanej treści szkolenia, w tym: zestawu materiałów, prezentacji, ćwiczeń.
 • stworzenie testu sprawdzającego pozyskanie umiejętności.
 • przekazanie niewyłącznej bezterminowej licencji na wykorzystanie szkolenia elearning’owego.

Czas realizacji stworzenia szkolenia elearning’owego:

 • 3 tygodnie od daty akceptacji warunków współpracy i podpisania umowy. W pierwszym tygodniu współpracy następuje kontakt trenera tworzącego szkolenie z menedżerem zespołu, dla którego kreowane jest szkolenie elearning'owe. Zebranie oczekiwań, potrzeb i celów jakie chce osiągnąć organizacja są kluczowe, aby zaproponować scenariusz szkolenia.
Dodatkowo:
 • Szkolenie możemy wzbogacić o formę video, tworząc szkolenie video-elearning. W ten sposób można obrazowo przedstawić jakiś proces, zademonstrować działanie produktu, czy zareklamować usługę/ firmę/ szkolenie. Nagrania możecie Państwo zrealizować samodzielnie lub zlecić to naszej firmie. Koszt nagrań z udziałem naszych operatorów oszacowany będzie po akceptacji scenariusza szkolenia. Zamieszczenie materiału video do szkolenia elearning’owego – bezpłatnie.