ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Metodyka

Styl i metodyka pracy trenerów podczas szkoleń ONLINE opiera się na ich wieloletnim doświadczeniu w proadzeniu szkoleń stacjonarnych, które niczym nie odbiegają od formy online. W przypadku szkoleń tzw. "miękkich" - umiejętnościowych (głównie z obszarów Sprzedaż/ Obsługa Klienta, Kierowanie/ Zarządzanie, Rozwój osobisty) wypracowano metodykę pracy ONLINE, która idealnie wpływa na zapamiętywanie poznanych treści i zmianę dotychczasowych, często "głęboko zkorzenionych" nawyków i wzorców zachowań. Przez wszystkich dotychczasowych uczestników (ponad 1000 osób) wykorzystywane metody szkoleniowe są oceniane na (średnia) 4.94 w skali ocen 2.00 - 5.00. Do metod tych między innymi należą: Action Learning oraz Simulation Training.

Action Learning - metoda szkolenia, podczas której szkolony poddany jest serii pytań zadawanych przez zespół zwany Action Learning Sets. Uczestnik analizuje własne odpowiedzi, które prowadzą do poprawy i zmiany zachowania czy postawy. Action Learning jest metodyką, która umożliwia refleksje oraz autoanalizę własnych zachowań i działań.

Simulation Training - to metoda szkolenia, podczas której uczestnicy odgrywają określone sytuacje i role zadane przez trenera. Odgrywane sytuacje są takie same z jakimi pracownicy mają do czynienia na co dzień. Uczestnicy uczą się na własnych błędach popełnianych w trakcie realizowanej sesji. Metoda określa luki kompetencyjne uczestnika i kształtuje poprawne zachowania.

Styl i metodyka pracy trenerów podczas webinarów "live" oraz webcoachingów opiera się na ich wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych. Formuła webinarów daje uczestnikom i prowadzacym (wbrew pozorom) większe możliwości. W trakcie zajęć, uczestnicy realizują ćwiczenia, wypełaniają testy i biorą udział w quizach online, gdzie od razu wszyscy zapoznawani są z wynikami. Obok wszystkich opisów szkoleń znajduje się informacja o stosowanych metodach szkoleniowych wykorzystywanych podczas webinarów "live".