ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zarządzanie zmianą - inżynieria planowania i organizowania nowych działań


Termin szkolenia:
28-29.06.23r. Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
950zł netto/ online

Termin szkolenia:
05-06.07.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
1200zł netto/b.noclegu

Termin szkolenia:
21-22.08.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1600zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
28-29.06.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1600zł netto/2xnocleg

Korzyści

Szkolenie skierowany jest do osób, które chcą:

–zwiększyć efektywność realizacji własnych celów i działań podległego zespołu oraz poznać mechanizmy PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA
– stworzyć motywację do codziennego planowania i organizowania własnych działań i działań zespołu,
– osiągnąć sukces zawodowy i prywatny w obecnej sytuacji zmian,
– odkryć swój prawdziwy potencjał i zacząć go wykorzystywać do planowania procesów i działań,
– poprawić relacje z innymi podczas wprowadzania zmian w organizowaniu,
– zyskać odwagę do podejmowania decyzji podczas planowania zmian.

Stworzyliśmy ten warsztat, aby pomóc Ci w pełni wdrażać cele, zmiany i procesy z sukcesem.

Program

 1. Definicja PLANOWANIA  I ORGANIZOWANIA celów, zmian, procesów
  • Istota zmian
  • Czynniki wymuszające zmianę: wewnętrzne i zewnętrzne
  • Cykl zmian w organizacji
  • Najpopularniejsze metodyki wprowadzania zmian: Model Kurta Lewina, Model Kottera, Model ADKAR
  • Kaskadowe i zwinne modele zmiany
 2. Ja i inni, czyli diagram wzajemnych relacji w zmianie
  • Jak zapoczątkować zmiany?
  • Skuteczne reagowanie na proces zmian
  • Uświadomienie możliwych postaw zachodzących w reakcji na zmiany
  • Określenie własnej optymalnej roli w zmianie
  • Definiowania ról podczas procesu zmiany
  • Wpływ, priorytetyzacja i opór interesariuszy na efektywność zmiany
 3. Wykres, czyli krzywa zmiany, czego możemy się spodziewać po sobie i innych
  • Typowe reakcje i zachowania, występujące podczas wprowadzania zmiany
  • Zapoznanie z typowymi reakcjami i zachowaniem tych, którzy inicjują zmiany
  • Omówienie emocje towarzyszących zmianom
  • Jak reagować na zaistniałe emocje
 4. Lider wdrażający zmianę?
  • Zadania lidera w zarządzaniu zmianą
  • Wykorzystanie modelu Situational Leadership we wdrażaniu zmian w organizacji
  • Sposoby planowania i wdrażania matrycy zmian
  • Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w procesie zmian
 5. Trudności i opór
  • 5 barier wobec zmian i sposoby ich przezwyciężania
  • Narzędzia przydatne w radzeniu sobie z trudnościami: analiza pola sił, analiza interesariuszy, mapa zaangażowania
  • Jak radzić sobie z oporem pracowników w zmianie?
  • Narzędzia wdrażania zmiany, które lider może wykorzystać w pracy ze swoim zespołem
 6. Zarządzanie projektem zmian
  • Opracowanie planu wdrożenia zmian
  • Określenie kroków milowych projektu zmian
  • Wizualizacja procesu zmian
  • Tworzenie harmonogramu działań w zmianie
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie zmian
  • Określenie zagrożeń w projekcie zmian. Przeciwdziałanie.

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach:

Dzień 1: 10.00 - 16.00

Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

Nasze szkolenia mogą być dofinansowane z KFS - Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach BUR - Bazy Usług Rozwojowych:

KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie:  https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy/

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły na stronie:   http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Wraz z potwierdzeniem udziału w wybranym szkoleniu, wysyłamy do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się