ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zarządzanie transformacją cyfrową. Od Excela poprzez ERP do Cloud Connectivity - szkolenie zamknięte


Termin szkolenia:
18-19.05.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Kazimierz Dolny
Koszt szkolenia:
790zł zw. b.noclegu

Korzyści

Szkolenie omawiające podstawy zarządzania transformacją cyfrową (DX - Digital Transformation)

Szkolenie kierowane jest do firm, które nie mają żadnego systemu IT, posługują się Excelem.

Tematyka szkolenia, zakłada omówienie:

 • - podstawowych elementów zarządzania DX
 • - zasad zarządzania zmianą
 • - podstaw zarządzania produktem
 • - zasad bezpieczeństwa cyfrowego
 • - elementów zarządzania procesami
 • - zasad wdrożenia systemów

Uczestnicy szkolenia

Właściciele i menadżerowie firm, informatycy, księgowi, szefowie działów.

 

Cele szkolenia

 1. zapoznanie z transformacją cyfrową (elementami), metodologią wdrażania systemów informatycznych
 2. zapoznanie się z zarządzania zmianą, zarządzaniem procesami, omówienie technicznych warunków wdrożenia
 3. zagrożenia przy wdrożeniu systemu
 4. zaplanowanie przykładowego wdrożenia

Korzyści ze szkolenia

 1. uzyskanie wiedzy nt. transformacji cyfrowej
 2. zapoznanie się z podejściem procesowym wdrożenia (zarządzanie procesami i zmianą)
 3. podjęcie świadomej decyzji o wdrożeniu - go/no go
 4. zarządzanie produktem - korzyści dotyczące czasu i kosztów wdrożenia

Podczas szklenia dokonasz auto - audytu dojrzałości cyfrowej:

 • Określisz silosy technologiczne i komunikacyjne.
 • Określisz jak zintegrować narzędzia i dane, którymi dziś zarządzasz.
 • Dostosujesz strategię, analitykę i rozwiązania technologiczne do celów biznesowych.
 • Określisz trwały rozwój Twojej organizacji w obszarze integracji danych i technologii.

 

Program

1.Różnica pomiędzy systemem informacyjnym a informatycznym.

2.System ERP - czym jest system ERP?
 

ERP - Enterprise Resource Planning - system do zarządzania działalnością przedsiębiorstwa, do planowania jego zasobów. System działa w oparciu o jedną bazę danych, gdzie gromadzi się różne informacje z zakresu działania przedsiębiorstwa. Dane te są przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Obszary działania przedsiębiorstwa i "objęcia" systemem ERP:

Finanse, Logistyka, Magazyny, Produkcja, Sprzedaż, CRM, Gospodarka Remontowa, Kadry i Płace, Środki trwałe, Transport, Treasery.

3.Kiedy warto wdrażać ERP?

Gdy Twoje obecne oprogramowanie nie dostarcza na czas danych

Gdy przechowujesz dane w różnych systemach rozproszonych i komunikacja miedzy nimi jest czasochłonna i kosztowna

Gdy zauważasz, ze tracisz klientów z powodu braku informacji

4.Czy/dlaczego warto wdrażać system informatyczny?

 • obliczanie ROI. Im wyższe ROI tym szybciej zwróci się nam system.

ROI = (przychód - koszt) / koszt * 100%.

Przykład: przygotowanie informacji ręcznie kosztuje nas miesięcznie 4000 zł, rocznie 48000 zł. Jeśli koszt wdrożenia systemu to 30 000 zł, to ROI = (48000 - 30 000) / 30 000 = 60%.

Czasem wartość ROI jest ujemna, np. -50%, oznacza to, że potrzebujemy dwóch lat na zwrot inwestycji i dopiero potem zaczniemy zarabiać.

 • zwrócenia uwagi na niemierzalne efekty wdrożenia systemu IT. Szybka i dokładna informacja zarządcza pozwoli na skuteczne prowadzenie biznesu, przekłada się to na zadowolenie klientów, lepszą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, oszczędność czasu, zmniejszenie ilości roboczogodzin (brak błędów ludzkich), teoretycznie mierzalne, w praktyce trudno powiedzieć, co wpłynęło na to zmniejszenie.
 • Automatyzacja procesów, kontrola nad nimi, monitorowanie łańcucha dostaw, minimalizacja kosztów magazynowania, zmniejszenie czasu reakcji przy podejmowaniu decyzji, szybsza realizacja zamówień, zwiększenie wydajności, zwiększenie płynności finansowej.

- sposoby wdrożenia ERP

- modele rozliczeniowe (zakup/licencja z serwisem - abonament)

- upgrade, update - co to?

5.Potrzeby informacyjne w firmie a sposób ich pozyskania za pomocą systemu informatycznego.

6.Omówienie procesu otrzymywania informacji (na przykładzie działu finansowo-księgowego oraz logistycznego) w aktualnym systemie informacyjnym, oraz w jaki sposób można to odzwierciedlić w systemie IT.

7.Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu ERP, część I

- określenie potrzeb

 • czego tak naprawdę Zarząd/właściciel spodziewa się po zakupie i wdrożeniu systemu IT, wydobycie potrzeb rzeczywistych a nie deklarowanych
 • jakie ma na to środki i jak mocno jest zdeterminowany, by wdrożyć system IT
 • jakie moduły zarząd chce mieć (FK, Sprzedaż, Gospodarka magazynowa, Produkcja, inne)
 • analiza procesów w firmie, uświadomienie uczestnikom tego, że jeśli będą mieli spisane i opracowane procesy, to wdrożenie systemu IT będzie miało szansę na sukces - pytanie po co to robię, jakie efekty chciałbym mieć z tego procesu, jakie informacje zwrotne. Pytanie PO CO/CZEGO CHCĘ na każdym etapie procesu!
 • sposób podejścia do wdrożenia - należy stawiać sobie i innym wysoko poprzeczkę, wtedy jest szansa, że osiągniemy więcej niż gdybyśmy zdali się na sposób wdrożenia firmy zewnętrznej.

- przygotowanie

 • pokazanie jak ważna jest jakość dostarczania danych (śmieci na wejściu -> śmieci na wyjściu)
 • analiza, jakich informacji naprawdę potrzebujemy, na zasadzie spisania potrzebnych informacji (raporty zarządcze)
 • wąskie gardła w procesach i sposoby zapobiegania im (wprowadzanie danych, ilość osób potrzebnych do obsługi systemu IT, konflikt ról, choroby, urlopy, zwolnienia pracowników, do jakich informacji pracownicy mogą/muszą mieć dostęp)
 • przygotowanie do rozszerzenia systemu (nice to have)

8.Elementy zarządzania zamianą, produktem i procesami. Bezpieczeństwo cyfrowe.

9.Zagadnienia techniczne wdrożenia systemu IT

 • ustalenie celu wdrożenia, budżetu, ram czasowych
 • zdefiniowanie harmonogramu i kamieni milowych
 • powołanie kierownika projektu - osoby odpowiedzialnej przed zarządem za wdrożenie, nadanie mu kompetencji
 • wybór systemu i firmy wdrożeniowej - firmy i systemy IT na rynku (Comarch (Optima), Teta, Subiekt, Insert, inne. Co brać pod uwagę przy wyborze firmy? (Jej wielkość, czas istnienia, liczbę klientów, opinie, elastyczność oferowanego systemu, cenę, zakres terytorialny...)
 • przygotowanie sprzętu, pomieszczeń (chmura, własne serwery?)
 • sposób wdrożenia systemu (Agile, Prince (kaskadowo), Kanban, (Trello) inne)
 • budowa zespołu wdrożeniowego (my + firma zewnętrzna)
 • interfejsy do innych systemów (sklepy internetowe, inne systemy, Excel, połączenie za pomocą plików płaskich, API, user exitów, itp).
 • migracja danych, mapowanie
 • modyfikacje systemu pod kątem specyfiki działania firmy, najlepiej jak najmniej tych modyfikacji, dokumentacja zmian
 • sposoby startu nowego systemu (big bang, równolegle)
 • bezpieczeństwo cyfrowe - VPN, chmura, kody dostępu, uprawnienia, hasła, oprogramowanie SaaS, bezpieczeństwo danych

10.Sposób na udane wdrożenie

11.Kiedy wdrożenie może się nie udać?
 

 • gdy nie mamy jasno zdefiniowany cel
 • nie mamy budżetu
 • nie mamy zespołu wdrożeniowego
 • zespół nie ma czasu i motywacji na wdrożenie nowego systemu
 • nie mamy przygotowanego sprzętu i pomieszczenia
 • nie zmotywujemy pracowników, a przykład idzie z góry. Jeśli zarząd nie przyłoży się do wdrożenia motywując ludzi, to zahamujemy wdrożenie
 • ludzie mają naturalną niechęć do zmian i trzeba im uświadomić, że nabywają nowych kompetencji i staną się cenni dla firmy
 • nie przeszkolimy ludzi z używania nowego systemu (mam na myśli członków załogi, niebędących w zespole wdrożeniowym

12.Zaplanowanie wdrożenia - ćwiczenie angażujące wszystkich uczestników
 

13.Podsumowanie szkolenia i panel dyskusyjny.

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach:

Dzień I - 10.00 - 16.00

Dzień II - 9.00 - 14.30

Szkolenie i zakwaterowanie odbędzie się w Hotel i Restauracja „DWA KSIĘŻYCE” 24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą ul. Sadowa 15

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

Nasze szkolenia mogą być dofinansowane z KFS - Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach BUR - Bazy Usług Rozwojowych:

KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie:  https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy/

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły na stronie:   http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Wraz z potwierdzeniem udziału w wybranym szkoleniu, wysyłamy do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Kazimierzu Dolnym bez usługi noclegowej) wynosi 790 zł stawka VAT zw. dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.
- istnieje możliwość zamówienia zakwaterowania uczestników szkolenia od 17 do 19 maja 2023r. w Hotelu Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym, gdzie odbywa się szkolenie. Kontakt do menedżera hotelu: 

Dorota Czerska
Recepcja Hotelu "Dwa Księżyce"
www.dwaksiezyce.com.pl

24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą
ul. Sadowa 15
tel. +48 81 881 08 33
tel./fax +48 81 881 07 61

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się