ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zarządzanie efektywnością, wynikami pracy i wynagrodzeniami. Performance Management. Narzędzia i systemy motywacyjne (szkolenie 1-dniowe)


Termin szkolenia:
01.03.23r. Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
600 zł netto / online

Termin szkolenia:
29.03.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
700 zł netto/b. noclegu

Termin szkolenia:
01.03.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
800 zł netto/1xnocleg

Termin szkolenia:
15.03.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
800 zł netto/1xnocleg

Korzyści

Szkolenie proponujemy w układzie 1 dniowych szkoleń stacjonarnych (Zakopane, Warszawa, Gdańsk) lub w formie online. Może stanowić dopełnienie 2 dniowego szkolenia w zakresie Kadry i płace w praktyce - Zmiany w Prawie Pracy 2023.

Program

Szkolenie 1 dniowe

I. Idea i proces zarządzania wynikami pracy

1. Zarządzanie efektywnością i wynikami pracy (ang. Performance Management) –
wprowadzenie

 • Idea i cel zarządzania wynikami pracy
 • Powiązanie PM ze strategią i kulturą organizacji
 • Zintegrowany proces PM
 • Kryteria oceny
 • Zarządzanie wynikami pracy a zarządzanie wynagrodzeniami

2. Ocena zachowań, kompetencji i wyników pracy

 • Zarządzanie przez cele i proces oceny
 • Zasada SMART stawiania celów
 • Metody oceny przez obserwację
 • Metody oceny sytuacyjnej AC
 • Samoocena i ocena menedżerska
 • Ocena 360 i pokrewne
 • Sesje kalibracyjne i „talent discussion” – metody, role uczestników
 • Informacje zwrotne

3. Trendy w zarządzaniu wynikami i oceny pracy. Case studies

 • Przykłady rozwiązań z kilku sektorów
 • Wizualne zarządzanie wynikami prac

II. Praktyczne narzędzia motywacyjne

 • Zmiany pokoleniowe czy mają znaczenie ?  - dyskusja
 • Case study – Gdzie bije serce organizacji
 • Case study – Lokomotywa biznesu
 • Case study –  Szklany sufit a może lepka podłoga
 • Programy stymulujące: Konkursy, Gry, Inne
 • Programy angażujące pracowników – ruchy ambasadorskie
 • Systemy poleceń dla pracowników i współpracowników

III. Wprowadzenie do systemów motywacyjnych

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10.00 - 16.00

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 w dniu rozpoczęcia szkolenia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

 

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się