ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zarządanie strategiczne w sytuacji kryzysowej. KONSYLIUM EKSPERCKIE dla Zarządów Firm i Instytucji.


Termin szkolenia:
7 grudnia 2020r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
850 zł. netto / 3 os.

Korzyści

European Training & Consulting Center – jako organizacja istniejąca od ponad 20 lat na polskim rynku, tworząc od podstaw rynek szkoleń i doradztwa (www.consulting.com.pl), rekomendujemy KONSYLIUM DORADCZE (EKSPERCKIE) – interaktywne spotkanie online (webinarium) przedstawicieli: świata nauki, prezesów innych firm oraz doradców biznesowych, z TRZEMA - KLUCZOWYMI przedstawicielami Zarządów Państwa Firmy/ Instytucji. Celem spotkania jest: wypracowania (bądź oceny zaprojektowanej już) strategii na najbliższe pół roku, które może okazać się kluczowe w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku, po powrocie do innej, nowej rzeczywistości.

Program

Spotkanie odbywa się online,  za pośrednictwem komunikatora internetowego Google Meet lub Zoom.

Konsylium Eksperckie (Doradcze) "live" prowadzone jest przez 3 konsutantów, doradców European Training & Consulting Center, specjalizujących się we wszechstronnej pomocy strategicznej, biznesowej, finansowej, personalnej oraz psychologicznej. Konsylium poprowadzą:

1. Maciej Grzeszyk - Prezes Zarządu European Training & Consulting Center Sp. z o. o. 25 lat doświadczenia w zakresie doradztwa strategicznego, biznesowego, sprzedaży.

2. Katarzyna Porembska - Konsultant European Training & Consulting Center Sp. z o. o. o. 20 lat doświadczenia w zakresie doradztwa personalnego, psychologicznego, rozwoju osobistego. Psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS.

3. Grażyna Janowicz - Konsultant European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Master trener finansów/ księgowości/ rozliczeń projektów UE. Praktyk zawodowy od 25 lat w zakresie rachunkowości i finansów, praktyk w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów UE, biegły rewident, biegły sądowy. 

Naszym Klientom (PO PODPISANIU UMOWY o POUFNOŚCI) oferujemy podczas Konsylium:

  • kompleksową diagnozę sytuacji Państwa firmy;
  • doradztwo strategiczne w sytuacji kryzysowej;
  • propozycję zajęć rozwojowych dla kadry kierowniczej;
  • coaching oraz pomoc psychologiczną dla kadry kierowniczej;

We wszystkich działaniach pracujemy  na rzecz przejścia przez obecną sytuację kryzysową naszych Klientów, w tym dla niektórych przedsiębiorstw restartu działalności w nowych realiach.

Dlaczego warto nam zaufać:

  • przeszliśmy: My i Nasi Klienci, przez dotychczasowe, wszystkie kryzysy w Polsce “suchą stopą”
  • nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści – praktycy: biznesu – prezesi innych firm, świata nauki, psychologów, ekonomistów – finansistów, doradców.
  • działamy zespołowo: diagnoza Państwa sytuacji oparta jest o konsylium specjalistów.
  • gdy inni z bezradności rozkładają ręce, my czujemy się zaproszeni do poszukiwania trafnych rozwiązań;
  • naszym Klientom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Wcześniej podpisujemy umowę o zachowaniu poufności.

Podczas 6 godzinnego KONSYLIUM "live" przedstawimy Państwu główne założenia zarządzania strategicznego w kryzysie. Konsylium przeznaczone jest dla 3 OSÓB reprezentujących Zarząd Państwa Firmy/ Instytucji, który w dobie “kryzysu COVID19”, chce zdobyć dodatkowe potwierdzenie/ zaprzeczenie stosowanej strategi na teraźniejszość i przyszłość.

Informacje dodatkowe

Czas trwania KONSYLIUM EKSPERCKIEGO - online "live":

10.00 - 16.00, z przerwami 
11.30-11.45,13.00-13.40, 15.00-15.15. 
Od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia spotkania.  

Koszt konslium online dla 3 osób zawiera:
- interaktywny udział w spotkaniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w KONSYLIUM ONLINE, które ma charakter warsztatowy, oraz wymiany doświadczeń.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
7 grudnia 2020r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
850 zł. netto / 3 os.
Zapisz się