ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zamówienia Publiczne dla ZAMAWIAJĄCYCH wg Ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2021r.


Termin szkolenia:
14 grudnia 2020r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
350 zł. netto / 1os.

Korzyści

Uczestnicy poznają zasady nowej Ustawy obwiązującej od 1 stycznia 2021r.

Program

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA ZAMAWIAJĄCYCH  - „Kierownik jednostki zamawiającej – uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność w świetle przepisów nowej ustawy p.z.p.”

1. Według jakiego „klucza” winno się dobierać osoby odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie oraz realizację zamówienia publicznego?

2. Jak powinno wyglądać „umocowanie” wybranych osób do czynności związanych z zamówieniem publicznym?

3. Odpowiedzialność Kierownika Zamawiającego w wyborze i nadzorze. Kontrola wewnętrzna i dział zamówień publicznych.

4. Wewnętrzny regulamin jednostki jako uzupełnienie regulacji ustawowych. Zamówienia „bagatelne”, na „CITO” i te udzielane w oparciu o przesłankę z art. 6a „spec-ustawy covid-19.

5. Badanie „konfliktu interesów”. Jak to będzie z interpretacją art. 56 ust. 2 pkt 4) nowej ustawy p.z.p.? Czy komisja przetargowa w dalszym ciągu będzie „notariuszem” cichych porozumień rynkowych?

6. Planowanie zamówienia publicznego. „Analiza potrzeb zamawiającego”, a „wstępne konsultacje rynkowe”. Nowe regulacje ustawowe w oparciu o stare, sprawdzone metody.

7. Firma - Wykonawca. Partner w biznesie, czy przeciwnik procesowy. Zasada ograniczonego zaufania w kontraktach publicznych. Czy kontrolujemy sytuację?

8. Czy każdy wykonawca może ubiegać się o zamówienie? Wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne w przepisach nowej ustawy p.z.p.

9. Opis przedmiotu zamówienia. Jak daleko mogą posunąć się osoby reprezentujące Zamawiającego, w swoich preferencjach zakupowych? Oferta „równoważna” i badanie „rażąco niskiej ceny”. Czy czeka nas „totalna” konkurencja pod żądzami nowej ustawy p.z.p.?

10. Przetarg nieograniczony, czy wolna ręka? Czy brak konkurencji w pakietach „pod firmę” utrzyma się po wejściu w życie nowej ustawy p.z.p.?

11. Kto pyta, nie błądzi. Jak odpowiadać na pytania? Jak żądać wyjaśnień i oceniać odpowiedzi wykonawców? Co to jest „dowód” w procesie wyjaśniania „rażąco niskiej ceny”?

12. Umowa o zamówienie publiczne. Sukces, czy początek kłopotów? Jak kształtować „istotne postanowienia umowy” zanim wykonawcy złożą „nierzeczywistą” ofertę, a instytucja kontrolna nałoży karę?

13. Zabronione klauzule „abuzywne” w nowej ustawie p.z.p. Nieuprawnione zmiany w treści umowy dotyczące zakresu i sposobu świadczenia innego niż w treści SWZ i oferty wykonawcy oraz wyjątki od tej reguły.

… oraz inne, istotne z punktu widzenia uczestników WEBINARIUM, zgłoszone prowadzącemu zagadnienia związane z praktyczną stroną procedur przetargowych.Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia online "live":

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 
Dzień 1 9.00 - 15.00

Od 8.30 do 9.00 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  


Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Dodatkowo:

Uczestnikom odbytego szkolenia (po ok. 4 tygodniach) proponujemy dobrowolny udział w sesji tzw. "follow up". Celem spotkania jest zwiększenie efektywności webinarium, poprzez: utrwalenie wiedzy, wymianę doświadczeń, weryfikację stosowanych narzędzi i trening umiejetności.  Sesja ta odbywa się w godzinach 10.00 - 14.30., po ok 4 tygodniach po szkoleniu.

Koszt udziału w sesji "follow up": 
250 zł netto + 23% VAT/ 1 osobę. Udział w tej sesji przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Na 2 tygodnie przed terminem sesji "follow up", emailem zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do uczestników szkolenia.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
14 grudnia 2020r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
350 zł. netto / 1os.
Zapisz się