ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zamówienia Publiczne dla WYKONAWCÓW wg Ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2021r.


Termin szkolenia:
15 grudnia 2020r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
350 zł. netto / 1os.

Korzyści

Z dniem 1 stycznia 2021r. wchodzi nowa Ustawa Zamównień Publicznych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i informacji nt. zmian dla realizatorów/ wykonawców powierzonych zleceń, zarówno na etapie dokumentacji oraz realizacji zamówienia.

Program

1. Cel – optymalizacja wydatków. Uzyskanie najlepszych efektów.

2. „Analiza potrzeb zamawiającego” - wstęp do sukcesu lub porażki wykonawcy. Jak w świetle nowych regulacji ustawowych nie przegrać wyścigu po pieniądze publiczne już na starcie.

3. Przetarg nieograniczony czy wolna ręka? Czy to już koniec z pozorną konkurencją w zamówieniach publicznych?

4. „Wstępna analiza rynkowa” czyli „dialog techniczny” w nowej roli. Jak skutecznie pomóc zamawiającemu zrozumieć co jest dla niego najlepsze? Legalny sposób na wyprzedzenie konkurencji.

5. Przedmiotowe środki dowodowe.

6. „Kwalifikacja podmiotowa wykonawców”, czyli dlaczego ten przetarg jest nie dla mnie? Czy pozory mogą mylić, czyli skuteczna obrona przed wykluczeniem z przetargu.

7. Negocjacje, aukcja elektroniczna i umowa ramowa, czyli konkurencja wraca do zamówień publicznych. Kto zyska, a kto straci na permanentnej rywalizacji w zamówieniach publicznych?

8. Tryb podstawowy w zamówieniach do wartości mniejszej niż progi unijne. Przetarg nieograniczony do lamusa!

9. Zamówienia grupowe.

10. Umowa o zamówienie publiczne już nie taka straszna dla firm. Katalog klauzul abuzywnych na straży równości stron umowy o zamówienie publiczne i proporcjonalności w ponoszeniu ryzyk.

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia online "live":

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 
Dzień 1 9.00 - 15.00

Od 8.30 do 9.00 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  


Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Dodatkowo:

Uczestnikom odbytego szkolenia (po ok. 4 tygodniach) proponujemy dobrowolny udział w sesji tzw. "follow up". Celem spotkania jest zwiększenie efektywności webinarium, poprzez: utrwalenie wiedzy, wymianę doświadczeń, weryfikację stosowanych narzędzi i trening umiejetności.  Sesja ta odbywa się w godzinach 10.00 - 14.30., po ok 4 tygodniach po szkoleniu.

Koszt udziału w sesji "follow up": 
250 zł netto + 23% VAT/ 1 osobę. Udział w tej sesji przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Na 2 tygodnie przed terminem sesji "follow up", emailem zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do uczestników szkolenia.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
15 grudnia 2020r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
350 zł. netto / 1os.
Zapisz się