ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Trudne rozmowy z pracownikiem - delegowanie zmian, rozwiązywanie problemów, konstruktywna ocena i informacja zwrotna


Termin szkolenia:
23-24 listopada Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
950zł netto/online

Termin szkolenia:
06-07 grudnia Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
1200zł netto/b.noclegu

Termin szkolenia:
23-24 listopada Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1600zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
19-20 lutego Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1600zł netto/2xnocleg

Korzyści

Szkolenie dotyczy prowadzenia trudnych rozmów, m. innymi: delegowania zadań, rozwiązywania problemów i konstruktywnej oceny i informacji zwrotnej. Szkolenie to jest dopełnieniem szkolenia „Kierowanie zespołem - skuteczne angażowanie, motywowanie i przywództwo”, które pokazuje wszelkie mechanizmy występujące w pracy zarządczej i kierowniczej. Niniejsze szkolenie ma charakter treningu umiejętności, podczas którego przećwiczymy umiejętność delegowania, prowadzenia trudnych rozmów czy rozwiązywania problemów, coachingów czy oceny pracowniczej.

Szkolenie to,  przeznaczone jest dla menedżerów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami – kierowania zespołem w dobie ciągłych zmian, niepewności i konfliktów.

Menedżerowie muszą otwarcie komunikować niepopularne decyzje związane z pracą w nadgodzinach, przeciążaniem pracowników obowiązkami, odmową udzielenia urlopu, cięciem kosztów, obniżką wynagrodzeń czy redukcją zatrudnienia.

Program

1. Wyznaczanie celu – delegowanie – monitorowanie – feedback.

 • Lista kontrolna przygotowania delegowania.
 • Przydzielanie zadań do delegowania.
 • Potencjał osoby, a delegowanie zadań,dobierania zadań do kompetencji pracownika.
 • Co musisz wziąć pod uwagę?
 • Zagrożenia i wyzwania delegowania.
 • Wsparcie w trakcie realizowania zadania. Monitoring i ocena.

 2. Motywacyjna komunikacja w trakcie delegowania. 7 poziomów skutecznego delegowania.

 • Komu delegować?
 • Jak delegować, aby budzić motywację. Jak delegować, żeby do nas nie wróciło?
 • Kiedy delegować?
 • Jak reagować na zastrzeżenia, wskazywać korzyści i straty.
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników?
 • Jak postępować w przypadku, gdy  pracownicy nie wywiązują się z powierzonych im zadań?

 3. Konstruktywna informacja zwrotna

 • Jak dawać odważną informację zwrotną?
 • Jak komunikować pracownikom trudne decyzje i nie stracić autorytetu?
 • Jak komunikować się z pracownikiem, który odmawia wykonania pracy, łamie zasady i przekracza granice?
 • Jak po przekazaniu trudnych informacji udzielić wsparcia pracownikom?
 • Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
 • Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
 • Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
 • Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?

4. Komunikacja kryzysowa.

 • Kryzysy wybuchają zwykle niespodziewanie. Nie każdemu kryzysowi można zapobiec, natomiast na każdy kryzys można się dobrze przygotować.
 • Zaufanie i wiarygodność. Podstawa komunikacji.
 • Jak prowadzić rozmowy w zespole na tematy trudne, związane z sytuacją firmy i wdrażaniem niepopularnych zmian.
 • Zespół w długotrwałym napięciu i frustracji.
 • Sytuacja nasilonej traumy spowodowanej obecnymi czynnikami zewnętrznymi.
 • Jak rozmawiać z zespołem, z osobami w silnym niepokoju i stresie.
 • Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
 • Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
 • Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
 • Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?
 • Jak pomagać pracownikom, którzy w sytuacjach stresowych, silnego lęku nie mogą się skupić na pracy?

5. Umiejętność budowania komunikatów w trudnych sytuacjach

 • Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania?
 • Jak reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
 • Jak reagować na niepodjęcie pracy przez pracownika?
 • Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów, które obniżają skuteczność komunikacji.

6. 5 obszarów MOCNYCH KOMUNIKATÓW.Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.

 • Stopniowanie komunikatów w sytuacjach trudnych. Od wyjaśnienia do realizacji sankcji.
  Od bardzo proszę do realizacji sankcji
 • Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
 • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
 • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie)

7. Trudne rozmowy o rozstaniu. Zwolnienie pracownika.

 • Jak profesjonalnie prowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia
 • Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.
 • Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem.
 • Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji.
 • Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia.
  Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu?

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).
Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).
Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.
O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

Nasze szkolenia mogą być dofinansowane z KFS - Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach BUR - Bazy Usług Rozwojowych:

KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie:  https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy/

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły na stronie:   http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Wraz z potwierdzeniem udziału w wybranym szkoleniu, wysyłamy do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się