ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Rachunkowość, podatki, ZUS, obowiązki sprawozdawcze w uwarunkowaniach COVID 19


Termin szkolenia:
15-16 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto/ 1 os.

Korzyści

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Program

MODUŁ I - Świadczenia dla pracowników w czasie pandemii COVID-19 – aspekty podatkowe

1.   Zwolnienie od składek ZUS w czasie epidemii COVID-19

 • Zwolnienie dotyczące przedsiębiorców indywidualnych
 • Zwolnienie dotyczące wspólników spółek osobowych
 • Zwolnienie dotyczące pracodawców
 • Wniosek o zwolnienie
 • Okres trwania zwolnienia
 • Zwolnienie a ciągłość ubezpieczenia chorobowego
 • Zwolnienie a prawo do opieki zdrowotnej

2. Świadczenia dla pracowników, a koszty pracodawcy – zagadnienia ogólne

3. Świadczenia dla pracowników a przychody – potrzeby osobiste kontra służbowe

4. Środki ochrony przed wirusem przekazane pracownikom i ich rodzinom – przychody i koszty

5. Opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin w czasie pandemii a skutki podatkowe

6. Pracownik pracuje z domu – jakie rodzi to skutki podatkowe?

 • komputer służbowy i komputer prywatny w przychodach i kosztach
 • kamera internetowa, mikrofon, głośniki itp. – czy z tym są związane jakieś skutki fiskalne
 • rozliczenie z pracownikiem kosztów „służbowego internetu domowego”
 • kto zapłaci za domową energię elektryczny przy wymuszonej pracy z domu
 • koszty podróży służbowych w czasie epidemii (w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)
 • podwyższone koszty uzyskania pracownika zamiejscowego a praca w domu
 • samochód służbowy w czasie pandemii

7. Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić szczególną uwagę przy ulgach obowiązujących wcześniej

8. Gdy opadnie kurz pandemii – podatkowe koszty pracodawcy i przychody pracownika związane z powrotem do normalności (względnej)

MODUŁ II - Tarcza Antykryzysowa – aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeń społecznych pakietu dla przedsiębiorstw

 1. Dostępność nowego finansowania działalności operacyjnej,
 2. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
 3. Zwolnienia, odroczenia i ulgi w obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 4. Obniżenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz odroczenie obowiązku ich uiszczania, uiszczanie w ratach lub umorzenie zobowiązań,
 5. Nowe uprawnienia gmin w zakresie poboru podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat lokalnych,
 6. Rachunkowe i podatkowe ujęcie otrzymanych dotacji, zwolnień i subwencji – na co zwracać uwagę, aby nie narazić się na konsekwencje karno-skarbowe,

MODUŁ III – obowiązki i zmiany w terminach rachunkowych, podatkowych i sprawozdawczych w 2020r w kontekście COVID-19

 1. Terminy sporządzenia i zmiany w treści sprawozdań finansowych za 2019 rok,
 2. Zmiany w JPK, VAT w sytuacji COVID-19,
 3. Nomenklatura scalona CN – zmiany w terminach, praktyczne przejście na kody CN,
 4. Wiążąca informacja stawkowa,
 5. Raportowanie schematów podatkowych MDR – zmiany w terminach, kiedy obowiązek raportowania, zasady raportowania,
 6. Ceny transferowe – terminy, obowiązki, zasady ustalania, elementy dokumentacji cen transferowych,
 7. Ulga za złe długi, terminy płatności, zasady zmian w umowach w uwarunkowaniach COVID-19,

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia online "live":

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach: 
Dzień 1 10 - 16.00
Dzień 2 9.00 - 14.30 
Od 9.30 do 9.50 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału w szkoleniu. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Harmonogram zajęć:

Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami 
11.30-11.45,13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami 
10.30-10.45,12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online podczas realizacji szkolenia stacjonarmego, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny zarazem udział w szkoleniu ONLINE.

Dodatkowo:

Uczestnikom odbytego szkolenia (po ok. 4 tygodniach) proponujemy dobrowolny udział w sesji tzw. "follow up". Celem spotkania jest zwiększenie efektywności webinarium, poprzez: utrwalenie wiedzy, wymianę doświadczeń, weryfikację stosowanych narzędzi.  Sesja ta odbywa się w godzinach 10.00 - 14.30.

Koszt udziału w sesji "follow up": 
320 zł netto + 23% VAT/ 1 osobę. Udział w tej sesji przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Na 2 tygodnie przed terminem sesji "follow up", emailem zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do uczestników szkolenia.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
15-16 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto/ 1 os.
Zapisz się