ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Podatek VAT, CIT, PIT - zmiany 2021 - kierunki nowelizacji


Termin szkolenia:
Miejsce szkolenia:
Koszt szkolenia:

Termin szkolenia:
07-08.10.21r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
23-24.09.21r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Korzyści

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Program

MODUŁ I - Świadczenia dla pracowników w czasie pandemii COVID-19 – aspekty podatkowe

1.   Zwolnienie od składek ZUS w czasie epidemii COVID-19

 • Zwolnienie dotyczące przedsiębiorców indywidualnych
 • Zwolnienie dotyczące wspólników spółek osobowych
 • Zwolnienie dotyczące pracodawców
 • Wniosek o zwolnienie
 • Okres trwania zwolnienia
 • Zwolnienie a ciągłość ubezpieczenia chorobowego
 • Zwolnienie a prawo do opieki zdrowotnej

2. Świadczenia dla pracowników, a koszty pracodawcy – zagadnienia ogólne

3. Świadczenia dla pracowników a przychody – potrzeby osobiste kontra służbowe

4. Środki ochrony przed wirusem przekazane pracownikom i ich rodzinom – przychody i koszty

5. Opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin w czasie pandemii a skutki podatkowe

6. Pracownik pracuje z domu – jakie rodzi to skutki podatkowe?

 • komputer służbowy i komputer prywatny w przychodach i kosztach
 • kamera internetowa, mikrofon, głośniki itp. – czy z tym są związane jakieś skutki fiskalne
 • rozliczenie z pracownikiem kosztów „służbowego internetu domowego”
 • kto zapłaci za domową energię elektryczny przy wymuszonej pracy z domu
 • koszty podróży służbowych w czasie epidemii (w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)
 • podwyższone koszty uzyskania pracownika zamiejscowego a praca w domu
 • samochód służbowy w czasie pandemii

7. Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić szczególną uwagę przy ulgach obowiązujących wcześniej

8. Gdy opadnie kurz pandemii – podatkowe koszty pracodawcy i przychody pracownika związane z powrotem do normalności (względnej)

MODUŁ II - Tarcza Antykryzysowa – aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeń społecznych pakietu dla przedsiębiorstw

 1. Dostępność nowego finansowania działalności operacyjnej,
 2. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
 3. Zwolnienia, odroczenia i ulgi w obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 4. Obniżenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz odroczenie obowiązku ich uiszczania, uiszczanie w ratach lub umorzenie zobowiązań,
 5. Nowe uprawnienia gmin w zakresie poboru podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat lokalnych,
 6. Rachunkowe i podatkowe ujęcie otrzymanych dotacji, zwolnień i subwencji – na co zwracać uwagę, aby nie narazić się na konsekwencje karno-skarbowe,

MODUŁ III – obowiązki i zmiany w terminach rachunkowych, podatkowych i sprawozdawczych w 2020r w kontekście COVID-19

 1. Terminy sporządzenia i zmiany w treści sprawozdań finansowych za 2019 rok,
 2. Zmiany w JPK, VAT w sytuacji COVID-19,
 3. Nomenklatura scalona CN – zmiany w terminach, praktyczne przejście na kody CN,
 4. Wiążąca informacja stawkowa,
 5. Raportowanie schematów podatkowych MDR – zmiany w terminach, kiedy obowiązek raportowania, zasady raportowania,
 6. Ceny transferowe – terminy, obowiązki, zasady ustalania, elementy dokumentacji cen transferowych,
 7. Ulga za złe długi, terminy płatności, zasady zmian w umowach w uwarunkowaniach COVID-19,

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się