ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Polski Ład - rewolucyjne zmiany w podatkach.


Termin szkolenia:
Miejsce szkolenia:
Koszt szkolenia:

Termin szkolenia:
08-09.12.21r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
25-26.11.21r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Korzyści

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

„Polski Ład” – rewolucyjne zmiany w podatkach

Program

Dzień 1

Nowy Ład podatkowy i zmiany w podatku dochodowym PIT i CIT.

1. Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:

a) podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
b) podwyższenie drugiego progu podatkowego,
c) składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku,
d) ulga dla pracowników z tzw. „klasy średniej”,
e) nowe obowiązki dla płatników,
f) uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
g) zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

2. Zmiany dla przedsiębiorców – składka zdrowotna:


a) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód (PIT),
b) podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (wspólnicy spółek, powołania),
c) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt,
d) minimalna podstawa składki zdrowotnej.

3. Zmiany dla przedsiębiorców – różne rozwiązania:
a) wprowadzeniu preferencji dla podatników inwestujących w spółki inwestycyjne,
b) zmiany w uldze B+R

c) wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne,
d) wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
f) jednoczesne korzystanie z ulgi IP-BOX i B+R,
g) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
h) wprowadzenie reżimu holdingowego,
i) zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI,
j) modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła,
k) ulga na robotyzację,
l) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
m) ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
n) zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy),
o) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
p) zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (nowe stawki, likwidacja karty podatkowej, itp.),
q) „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji,
r) zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą,
s) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
t) wprowadzenie koncepcji przerzucania dochodów,
u) ulga konsolidacyjna,
v) wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”, limity wypłat gotówkowych,
w) zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji podmiotów,
x) zmiany odnośnie składników majątku otrzymanych ze spółek osobowych,
y) zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej.

4. Zmiany w rozliczeniach prywatnych – PIT:


a) zmiany w rozliczeniach z małżonkiem,
b) zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
c) zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej i rehabilitacyjnej,
d) ulga na powrót do Polski,
f) ryczałt od przychodów osób zagranicznych zmieniających rezydencję,
g) łagodne potraktowanie podatników ujawniających dochody nieopodatkowane,
h) zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego,

i)Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym
j) zmiany w uldze na dzieci.

 

5. Jaka forma działalności od 01.01.2022?

 

Dzień 2

Nowy Ład podatkowy i zmiany w podatku VAT, JPK, obowiązkach ewidencyjnych, uproszczenia w procedurach, inne planowane zmiany w 2022r

  1.      Podatek VAT – zmiany 2021-2022

a)     SLIM VAT – nowe zasady w 2021r.

b)     Pakiet e-commerce – zmiany od lipca 2021r.

c)     TAX-FREE zmiany w 2021r i planowane zmiany w 2022r.

d)     Faktury ustrukturyzowane – zmiany od 2022 r

e)     Ulga za złe długi – zmiany w 2021r i zmiany w Nowym Ładzie podatkowym

f)      Inne planowane zmiany w kontekście Nowego Ładu podatkowego.

 

  1.      Nowe zasady opodatkowania najmu nieruchomości.

 

  1.      Nowe pliki JPK – księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany,

 

  1.      Nowe obowiązki informowania ZUS o przychodach,

 

  1.      Wykup samochodu leasingowego w 2022r. Czy leasing będzie opłacalny? Co zrobić jeszcze w 2021r, aby nie stracić?

 

  1.      Co ma zrobić księgowy, aby nadążyć za zmianami – warsztaty praktyczne?

 

  1.      Jak uniknąć negatywnych zmian?

 

  1.      Likwidacja karty podatkowej i ochrona praw nabytych.

 

  1.      Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

      10.    Zmiany limitów w transakcjach gotówkowych

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

  • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się