ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Polski Ład 2.0 i inne zmiany legislacyjne w prawie podatkowym


Termin szkolenia:
01-02.12.22r Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
950zł netto/online

Termin szkolenia:
06-07.12.22r. Webinarium
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
1250zł netto/b.noclegu

Termin szkolenia:
01-02.12.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
09-10.03.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Korzyści

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Program

Polski Ład 2022, ceny transferowe – zmiany w praktyce.

 

Dzień 1

CENY TRANSFEROWE  2022 

PROGRAM

Zagadnienia ogólne

 1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych
 2. Limity transakcji
 3. Obowiązki sprawozdawcze
 4. Termin sporządzenia dokumentacji
 5. Sankcje

Zmiany w 2022 r.

1.      Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

2.      Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej dla określonej grupy podmiotów.

3.      Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.

4.      Nowe zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji.

5.      Pozostałe zmiany.

E-FAKTURY 2022-2023

PROGRAM

1.    Omówienie stanu prawnego oraz głównych kwestii dotyczących generowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych (faktury, faktury korygujące, duplikaty, proces anulowania faktur, przechowywanie faktur).

 

2.    Kwestie związane ze specyfiką fakturowania sprzedaży krajowej oraz sprzedaży zagranicznej, w tym uzgodnienia sposobu wysyłki faktur pomiędzy kontrahentami.

 

3.    Specyfika fakturowania strukturyzowanego w obrocie B2B oraz B2C, w tym zagadnienia związane z dostępem do faktur przez kontrahentów.

 

4.    Szczegółowe przedstawienie struktury logiczną u-faktur (schemat FA_VAT), ze wskazaniem pól obligatoryjnych oraz fakultatywnych – omówimy najistotniejsze „nowe” dane, które będzie trzeba ujmować na fakturach strukturyzowanych w stosunku do faktur tradycyjnych czy e-faktur.

 

5.    Omówienie procesu wysyłki / odbioru faktury ustrukturyzowanej (autoryzacja, komunikacja, kluczowe aspekty techniczne wysyłki i odbioru faktur strukturyzowanych).

 

6.    Dyskusja dotycząca potencjalnych problemów i wątpliwości zidentyfikowanych na bazie naszych doświadczeń.

 

 

Dzień 2

POLSKI  ŁAD – podsumowanie zmian praktycznych

1.    Kwota wolna od podatku.

2.    Drugi próg podatkowy.

3.    Ulga dla klasy średniej.

4.    Analiza rozporządzenia ministra finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.

5.    Ulgi dla rodzin.

6.    Składka zdrowotna: umowa o pracę, zlecenie, powołanie, prokura, działalność gospodarcza.

7.    Obowiązki pracodawcy.

8.    Ulgi w PIT.

9.    Strategia podatkowa oraz sprawozdanie z realizacji strategii.

10.    Ulga na złe długi w CIT i PIT.

11.    Wybór orzecznictwa i interpretacji z zakresu CIT.

12.    Nowe ulgi podatkowe od 2022 r. w CIT i PIT
•    Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
•    Ulga dla innowacyjnych pracowników
•    Ulga na prototypy
•    Ulga na ekspansję produktową
•    Ulga na robotyzację
•    Ulga na powrót
13.    Ryczałt dla osób powracających do Polski.
14.    Legalizacja” nieujawnionych źródeł dochodu.
15.    Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

 • Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
 • Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
 • Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.
 • Podatek „minimalny” CIT
 • Ukryte dywidendy
 • Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
 • Zasady ustalania rezydencji podatkowej
 • Nowy CIT „estoński”
 • Spółki holdingowe
 • Usunięcie art. 15e
 • Cienka kapitalizacja (art. 15c)
 • Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
 • Zmiana przepisów zakresie ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorców rozliczenie remanentów w podstawie składki zdrowotnej szczególne rozliczenie różnic remanentów w 2022 r. jak ująć w podstawie składki przychody wolne od podatku oraz umorzoną subwencję PFR sprzedaż środków trwałych, a ustalenie podstawy składki zdrowotnej – szczególne zasady dla środków trwałych zamortyzowanych przed 2022 r.,
 • Kilka rodzajów działalności a ustalanie składki zdrowotnej – przegląd stanowiska ZUS i MZ czy można skompensować dochody i straty ustalając podstawę naliczenia składkijak rozliczyć składki wspólników kilku spółek, w tym przy różnych formach opodatkowania wątpliwości dotyczące składki zdrowotnej za styczeń 2022 r.
 • Zawieszenie działalności gospodarczej a ustalenie składki zdrowotnej
 • Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – jak rozliczyć składki zdrowotne
 • Nowe zwolnienia podatkowe w rozliczeniu działalności gospodarczej na etapie zaliczek i w zeznaniu rocznym, w tym w zeznaniu wspólnym małżonków w połączeniu z ulgą dla klasy średniej – pracujący emeryt i rodzina 4+

16. Kierunek zmian w Polskim Ładzie od 01.07.2022r.

Program może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się