ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Komunikacja interpersonalna


Termin szkolenia:
11-12 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1os.

Korzyści

 • Poznanie narzędzi do samodzielnej pracy nad umiejętnością poprawnej komunikacji
 • Nauczenie skuteczniejszego słuchania i rozumienia
 • Umiejętność komunikowania się z trudnymi ludźmi
 • Umiejętność komunikowania trudnych spraw
 • Unikanie nieporozumień lub konfliktów

Program

Specyfika komunikacji

 • Typy komunikacji
 • Bariery i błędy w komunikowaniu się
 • 7 grzechów komunikacji
 • Reguły efektywnej komunikacji
 • Style komunikacji
 • Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa

 

Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami i z klientami

 • Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
 • Język kobiet a język mężczyzn
 • Teoria i zasady komunikacji
 • Model komunikacji
 • Filtry
 • Bariery komunikacyjne
 • Kierunki przepływu informacji

 

Definicja inteligencji emocjonalnej

 • Czym jest inteligencja emocjonalna
 • Definicja emocji – 5 głównych emocji
 • Dlaczego emocje są niezbędne
 • Emocje w biznesie

 

Schemat powstawania emocji

 • Jak powstają emocje
 • Proces powstawania emocji
 • Model „ABCD”
 • Co się dzieje z komunikacją kiedy towarzyszą nam silne emocje

 

Poznanie siebie i wzmacnianie samoświadomości

 • Rozpoznawanie emocji
 • Nazywanie emocji
 • Komunikowanie emocji
 • Kontrolowanie emocji

 

Panowanie nad emocjami – metody i sposoby

 • Poznanie metod i strategii na panowanie nad emocjami
 • Opracowanie własnych strategii panowania nad emocjami
 • Postrzeganie rzeczywistości
 • Praca nad myślami

 

Budowanie kompetencji społecznych opartych na emocjach

 • Empatia
 • Aktywne słuchanie
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Konstruktywna komunikacja emocji

 

Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach

 • Diagnoza sposobów radzenia sobie w trudne sytuacji
 • Skutki negatywnych emocji w konflikcie
 • Rachunek zysków i strat
 • Sposoby opanowania emocji w trudnych sytuacjach
 • Zarządzanie konfliktem

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia online "live":

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach: 
Dzień 1 10 - 16.00
Dzień 2 9.00 - 14.30 

Od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami 
11.30-11.45,13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami 
10.30-10.45,12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Dodatkowo:

Uczestnikom odbytego szkolenia (po ok. 4 tygodniach) proponujemy dobrowolny udział w sesji tzw. "follow up". Celem spotkania jest zwiększenie efektywności webinarium, poprzez: utrwalenie wiedzy, wymianę doświadczeń, weryfikację stosowanych narzędzi i trening umiejetności.  Sesja ta odbywa się w godzinach 10.00 - 14.30., po ok 4 tygodniach po szkoleniu.

Koszt udziału w sesji "follow up": 
250 zł netto + 23% VAT/ 1 osobę. Udział w tej sesji przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Na 2 tygodnie przed terminem sesji "follow up", emailem zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do uczestników szkolenia.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
11-12 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1os.
Zapisz się