ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Kadry i płace w praktyce nowego Polskiego Ładu. Zmiany od lipca 2022r.


Termin szkolenia:
26-27.09.22r. Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
950zł netto/ online

Termin szkolenia:
06-07.10.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
1250zł netto/b. noclegu

Termin szkolenia:
26-27.09.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
07-08.11.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Korzyści

POŁĄCZENIE SZKOLENIA TWARDEGO HR Z MIĘKKIM HR. Program szkolenia  –  będzie obejmował obowiązujące od 01.07.2022 przepisy dotyczące Polskiego Ładu. Zmiany już uchwalone: rozporządzenie 28/2022, nowelizacja ustawy 558/2022 i ich konsekwencje w obszarze naliczania wynagrodzeń. Zasady stosowania i nie stosowania przepisów o odroczeniu terminu poboru zaliczki na podatek;grupy osób, których dotyka zmiana, konsekwencje w kwocie do wypłaty i w rozliczeniu rocznym;zakres czasowy stosowania zmienionych przepisów.

 

Program

 1. Pakiet zmian wynikający z projektu nowelizacji – w obszarze naliczania płac nowe obowiązki płatnika – stałe oraz czasowe związane z wejściem w życie nowych przepisów – 15 i 30 czerwiec 2022 roku;
 2. Nowe zasady stosowania kwoty wolnej – wiele możliwości, w różnych źródłach przychodu, w różnych wartościach.
 3. Nowe terminy na obowiązkowe składanie JPK PKPiR i JPK księgi.
 4. Czy będzie opcja ponownego wyboru formy opodatkowania?
 5. Powrót preferencyjnego rozliczania rodziców samotnie wychowujących dzieci, zmiany w zasadach ustalania dochodu dziecka i rodzica, uchylenie ulgi na zabytki.
 6. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – od kiedy? Dla kogo?
 7. Nowa skala podatkowa – dla kogo, za jaki czas, kwota wolna, reguły dotyczące zeznań rocznych.
 8.  
  • nowe zasady działania większości wniosków i oświadczeń pracownika;
  • nowy zakres działania oświadczenia PIT 2 – możliwość złożenia w 3 miejscach, możliwość częściowego rozliczania ulgi w prowadzonej działalności gospodarczej;
  • szerszy zakres podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia PIT2;
  • zmiana w oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów;
  • szerszy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia o niepobieraniu podatku;
 9. Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
 10. Doprecyzowanie zasad podlegania składce zdrowotnej
 11. Wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą od dochodu ( podatek liniowy) i od przychodu ( ryczałt)oraz w karcie podatkowej.
 12. Nowy zakres stosowania ulgi dla seniora.
 13. Inne zmiany podatkowe wprowadzone w projekcie nowelizacji. Postulaty przedsiębiorców i grup zawodowych.
 14. Panel dyskusyjny. 

 

Druga część szkolenia z miękkiego HR: 

 1. Kultura organizacyjna.
 2. Zasady ludzkiego systemu operacyjnego.
 3. Metodologia kształtowania kultury organizacyjnej.
 4. Kształtowanie kultury organizacji: jak zmniejszać lukę kulturową? Jak promować wizję, normy, i wartości organizacji wśród pracowników, by praktycznie wcielali je w życie?
 5. Część warsztatowa - aktywna.
 6. Kultura organizacyjna jako balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 7. Wprowadzenie do systemów motywacyjnych.
 8. Rosnąca rola świadczeń pozapłacowych w zarządzaniu wynagrodzeniami.

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.

W szkoleniu można wziąć udział stacjonarnie lub online na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia, widzi całą prezentację. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia.


Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41Zapisz się