ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Kadry i płace w praktyce nowego "Polskiego Ładu"


Termin szkolenia:
30-31.05.22r. Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
950zł netto/ online

Termin szkolenia:
30-31.05.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
25-26.04.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Korzyści

Poza podstawową wiedzą nt. Kadr i płac, uczestnik zdobędzie wiedzę nt. ostatnich zmian w prawie pracy związanych z "Polskim Ładem"

Program

Dostosowanie systemów płacowych do nowych wymogów prawa podatkowego

 • Skala podatkowa od 1stycznia 2022r.

- podwyższenie do 120.000 zł. drugiego progu podatkowego,

- obliczanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników - zmiany,  

- wartość kwoty zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie pracowników,

- rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu,

- obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach,

- zmiany w oświadczeniach składanych przez pracownika; nowe oświadczenie dotyczące rezygnacji z ulgi dla klasy średniej.

 • Likwidacja odliczeń od podatku składki zdrowotnej:
 • Nowe ulgi dla pracowników i zleceniobiorców od stycznia 2022 r. Nowa ulga dla klasy średniej:

- miesięczne przychody a prawo do ulgi zastosowanie algorytmu ulgi w rozliczeniu rocznym,

- roczne przychody a prawo do ulgi zastosowania  algorytmu ulgi przez pracodawców,

- zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi,

 • Lista płac w 2022r. - zmiany

- PIT-11 za 2022r., w tym obowiązek posiadania numeru PESEL przez cudzoziemców celem wykazania go w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2021,

- Odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych,

- Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

 • Nowa kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych. Nowe ulgi. Wpływ nowych ulg na wynagrodzenie netto pracownika

- „ulga dla pracujących- uprawnionych do emerytury”,

- ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę,

- umowa cywilna z własnym pracownikiem a „ulga dla klasy średniej”

 • Kalkulacja na przykładach korzyści i strat dla pracowników,

- ulga na powrót”, „ulga Rodzina 4+”, oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składka zdrowotna dla prezesa zarządu wykonującego czynności ramach powołania wpływ na wynagrodzenie netto
 • Negatywne skutki dla pracodawcy - nielegalne zatrudnianie - nowe przepisy
 • Składka zdrowotna pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia. Definicja nielegalnego zatrudnienia,

- Skutki dla pracodawcy koszty wynagrodzenia i składki ZUS pracodawcy jako NKUP plus dodatkowy przychód,

- Rozliczenie składek ZUS,

- Nowe korzyści dla pracownika – zwiększenie wpłat do ZUS bez odpowiedzialności pracownika,

- Przychody pracowników uzyskujących częściowe wynagrodzenie „pod stołem” poza listą płac – nowe zasady,

- Nielegalne wykonywanie pracy a umowy cywilne.

 • Roczne rozliczenie PIT - zmiany:

- Likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem,

- Zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków,

- Nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci.

 • Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie


a. definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej
b. uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy
c. przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej

 Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.

W szkoleniu można wziąć udział stacjonarnie lub online na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia, widzi całą prezentację. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41Zapisz się