ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Delegowanie zadań, rozwiązywanie problemów i konstruktywna informacja zwrotna. Trudne rozmowy z pracownikami


Termin szkolenia:
21-22.12.22r. Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
950zł netto/online

Termin szkolenia:
21-22.12.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
1250zł netto/b.noclegu

Termin szkolenia:
04-05.01.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
22-23.02.23r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Korzyści

Szkolenie „Delegowanie zadań, rozwiązywanie problemów i konstruktywna informacja zwrotna” to najlepsze rozwiązanie dla menedżerów, którzy chcą zwiększyć skuteczność swoją i zespołu. Szkolenie to jest dopełnieniem szkolenia „Zarządzanie i Kierowanie Zespołem. Przywództwo i motywacja”, które pokazuje wszelkie mechanizmy występujące w pracy zarządczej i kierowniczej. Niniejsze szkolenie ma charakter treningu umiejętności, podczas którego przećwiczymy umiejętność delegowania, prowadzenia trudnych rozmów czy rozwiązywania problemów.

Szkolenie to,  przeznaczone jest dla menedżerów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami – kierowania zespołem w dobie ciągłych zmian, niepewności i konfliktów.

Menedżerowie muszą otwarcie komunikować niepopularne decyzje związane z pracą w nadgodzinach, przeciążaniem pracowników obowiązkami, odmową udzielenia urlopu, cięciem kosztów, obniżką wynagrodzeń czy redukcją zatrudnienia.

Korzyści

Konsekwentna, jasna i otwarta komunikacja ma kluczowe znaczenie w sytuacji niepewności i ciągłych zmian. Utrzymujące się napięcie, stres, osobiste obawy o życie i zdrowie powodują, że ludzie działają w mniej sprzyjających warunkach i potrzebują innego modelu komunikacji.

1. Jak przekazywać trudne informacje i budować własną wiarygodność i siłę autorytetu w sytuacjach kryzysowych.

2. Jak prowadzić szczerą i otwartą dyskusję na trudne tematy dotyczące:

 • Sytuacji firmy.
 • Zmian w zakresie obowiązków, obciążenia pracą. Zmian stanowiskowych.
 • Zastępstw, nadgodzin, zmian czasu pracy.
 • Redukcji etatów. Zamknięcia działu. Zamknięcia zakładu.
 • Niewłaściwych zachowań.
 • Trudnej sytuacji pracownika.
 • Długotrwałego stresu i napięcia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi.

Program

1. Wyznaczanie celu – delegowanie – monitorowanie – feedback.

 • Lista kontrolna przygotowania delegowania.
 • Przydzielanie zadań do delegowania.
 • Potencjał osoby, a delegowanie zadań,dobierania zadań do kompetencji pracownika.
 • Co musisz wziąć pod uwagę?
 • Zagrożenia i wyzwania delegowania.
 • Wsparcie w trakcie realizowania zadania. Monitoring i ocena.

 2. Motywacyjna komunikacja w trakcie delegowania. 7 poziomów skutecznego delegowania.

 • Komu delegować?
 • Jak delegować, aby budzić motywację. Jak delegować, żeby do nas nie wróciło?
 • Kiedy delegować?
 • Jak reagować na zastrzeżenia, wskazywać korzyści i straty.
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników?
 • Jak postępować w przypadku, gdy  pracownicy nie wywiązują się z powierzonych im zadań?

 3. Konstruktywna informacja zwrotna

 • Jak dawać odważną informację zwrotną?
 • Jak komunikować pracownikom trudne decyzje i nie stracić autorytetu?
 • Jak komunikować się z pracownikiem, który odmawia wykonania pracy, łamie zasady i przekracza granice?
 • Jak po przekazaniu trudnych informacji udzielić wsparcia pracownikom?
 • Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
 • Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
 • Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
 • Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?

4. Komunikacja kryzysowa.

 • Kryzysy wybuchają zwykle niespodziewanie. Nie każdemu kryzysowi można zapobiec, natomiast na każdy kryzys można się dobrze przygotować.
 • Zaufanie i wiarygodność. Podstawa komunikacji.
 • Jak prowadzić rozmowy w zespole na tematy trudne, związane z sytuacją firmy i wdrażaniem niepopularnych zmian.
 • Zespół w długotrwałym napięciu i frustracji.
 • Sytuacja nasilonej traumy spowodowanej obecnymi czynnikami zewnętrznymi.
 • Jak rozmawiać z zespołem, z osobami w silnym niepokoju i stresie.
 • Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
 • Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
 • Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
 • Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?
 • Jak pomagać pracownikom, którzy w sytuacjach stresowych, silnego lęku nie mogą się skupić na pracy?

5. Umiejętność budowania komunikatów w trudnych sytuacjach

 • Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania?
 • Jak reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
 • Jak reagować na niepodjęcie pracy przez pracownika?
 • Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów, które obniżają skuteczność komunikacji.

6. 5 obszarów MOCNYCH KOMUNIKATÓW.Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.

 • Stopniowanie komunikatów w sytuacjach trudnych. Od wyjaśnienia do realizacji sankcji.
  Od bardzo proszę do realizacji sankcji
 • Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
 • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
 • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie)

7. Trudne rozmowy o rozstaniu. Zwolnienie pracownika.

 • Jak profesjonalnie prowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia
 • Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.
 • Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem.
 • Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji.
 • Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia.
  Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu?

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).
Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).
Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.
O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41

Zapisz się