ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

eTransmisje „na żywo”

Wyszukaj

eTransmisje "na żywo" - WEBINARIAeSzkolenia.pl to portal informacyjny, kojarzący partnerów, którzy z jednej strony oferują wiedzę, a z drugiej szukają informacji umożliwiającej jej zdobycie za pośrednictwem technologii internetowej.

Na portalu eSzkolenia.pl zamieszczone są informacje o aktualnych terminach interaktywnych, "na żywo", szkoleń online. Znajdziecie również informacje o możlwoścach firm, które takie szkolenia mogą przeprowadzić indywidualnie, w formie tzw. zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa organizacji.

Na portalu można również zamieścić oraz znaleźć informacje o produktach (płatnych oraz darmowych) w 5 głównych formach eSzkolenia, do których należą:

eKursy szkoleniowe

eFilmy szkoleniowe

eBooki/audioSzkolenia

eTransmisje „na żywo” - webinaria

eStudia/ studia online


eTransmisje "na żywo" = WEBINARIA "live" = WEBINARIA.

Webinaria (z ang. web sem-inar, czyli seminaria w sieci; inna nazwa to: webcast) to forma szkoleń w czasie rzeczywistym z trenerem/ wykładowcą, który synchronicznie, "na żywo" prowadzi zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów internetowych oraz narzędzi video konferencyjnych. Uczestnik słyszy i widzi na ekranie monitora prowadzącego, jego prezentację oraz (opcjonalnie) pozostałych uczestników. Odbyte i nagrane webinaria uczestnik może obejrzeć w późniejszym czasie. Ten rodzaj usługi (retransmisji webinariów) nosi nazwę VoD (ang. Video on Demand - Video na żądanie) i zawarty powinien być w części eFilmy szkoleniowe.

WEBINARIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE

Na portalu eszkolenia.pl, w ogólnej wyszukiwarce znajdują się informacje o firmach lub ekspertach, którzy deklarują chęć przeprowadzenia webinarium otwartego lub zamkniętego – dedykowanego. Webinaria zamknięte są dedykowane jednemu klientowi i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W webinariach otwartych, mogą wziąć udział obce sobie osoby z różnych firm zainteresowane danym tematem.

Webinaria można podzielić na 2 rodzaje, zróżnicowane pod kątem komunikacji z prowadzącym oraz angażowania uczestników w proces szkolenia. Są to webinaria: 1.interaktywne i 2.obserwacyjne.

1. WEBINARIA INTERAKTYWNE

W webinariach interaktywnych następuje (między prowadzącym a uczestnikami) obustronna komunikacja werbalna, wizualna oraz pisemna za pośrednictwem otwartego okna „czatu” wraz z możliwością aktywnego udziału, zadawania pytań, udzielania komentarzy czy rozwiązywania ćwiczeń.

W formie spotkań interaktywnych online można również zrealizować inne usługi rozwojowe, takie jak:

  • Webtraining workshop - warsztat szkoleniowy w sieci. Uczestnik lub uczestnicy biorą aktywny i czynny udział w spotkaniu online. Słyszą i widzą na ekranie monitora prowadzącego oraz jego prezentację. Zadają pytania, komunikują się i widzą (na ekranie monitora) prowadzącego oraz (opcjonalnie) pozostałych uczestników będących stacjonarnie w innych miejscach.
  • Webconsulting - usługa doradcza w sieci. W przypadku usługi doradczej, konsultant za pomocą narzędzi video konferencyjnych prowadzi analizę problemu i sugeruje rozwiązania uwzględniające obecne potrzeby klientów.
  • Webcoaching - usługa coachingu w sieci. Uługa ta realizowana jest w układzie osobowym 1:1, gdzie coach komunikuje się ze swoim "coache" (coachowanym) za pomocą narzędzi video konferencyjnych.
  • Webteamcoaching - usługa coachingu grupowego w sieci.

Czas trwania webinariów interaktywnych wynosi od 45 minut do max. 1,5 godziny. Dość krótki czas zajęć związany jest z ograniczoną percpecją przyswająnia wiedzy, w tym indywidualnych możliwości skupienia uwagi na ekranie monitora ora zmęczenia narządu wzroku.


2. WEBINARIA OBSERWACYJNE = LIVE STREAMING

Podczas webinarium obserwacyjnego następuje wyłącznie komunikacja jednostronna osoby prowadzącej z uczestnikami. Webinarium takie można jedynie obserwować, bez możliwości aktywnego udziału, zadawania pytań czy słownych komentarzy. Webinaria obserwacyjne na żywo (live streaming) są na ogół usługą dodatkową do stacjonarnych imprez takich jak:

  • Wykłady
  • Kongresy
  • Konferencje
  • Wywiady z ekspertami

Czas trwania webinariów obserwacyjnych jest uzależniona od czasu trwania powyższych imprez, które realizowane są w formie stacjonarnej, a dostęp online jest dodatkową usługą. Czasami organizatorzy takich spotkań udostępniają usługę w tzw. oknie "czat", gdzie obserwujący uczestnicy mogą pisać komentarze, zajmować stanowisko czy zadawać pytania (na które na ogół prowadzacy nie odpowiadają, ale widzą je i mogą komentować inni użytkownicy czatu).