ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

eStudia - studia online

Wyszukaj

ZDOBĄDŹ WYKSZTAŁCENIE / NOWY ZAWÓD

STUDIA LICENCJACKIE
STUDIA MAGISTERSKIE
STUDIA PODYPLOMOWEeSzkolenia.pl to portal informacyjny, kojarzący partnerów, którzy z jednej strony oferują wiedzę, a z drugiej szukają informacji umożliwiającej jej zdobycie za pośrednictwem technologii internetowej. 

Na portalu można zamieścić oraz znaleźć informacje o produktach (płatnych oraz darmowych) w 5 głównych formach eSzkolenia, do których zaliczamy:

eKursy szkoleniowe

eFilmy szkoleniowe

eBooki/audio Szkolenia

eTransmisje „na żywo”

eStudia/ studia online

eStudia/ studia online

- to forma zajęć szkoleniowych (wykładów, warsztatów, ćwiczeń) przez internet, która zakończona jest świadectwem ukończenia (studia podyplomowe) lub dyplomem (studia licencjackie i magisterskie) wyższej uczelni. Jest to obszar eSzkoleń umożliwiający zdobycie kwalifikacji, wykształcenia i wykonywanie nowego zawodu.

Zamieszczając informacje nt. eStudiów lub szukając ich wg proponowanych kategorii spotkamy się z podziałem na 3 rodzaje zdobywania nowych kwalifikacji:

Studia
podyplomowe

forma kształcenia przeznaczona dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (dyplom magistra) lub dyplom studiów licencjackich/ inżynierskich. Absolwent studiów dyplomowych po złożeniu i zaliczeniu pracy końcowej lub zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (nie jest to dyplom).Tematyka studiów podyplomowych może dotyczyć każdej sfery zawodowej, w której niezbędne jest wyższe wykształcenie. Szczególnym przypadkiem jest zawód menedżera (osoby zarządzającej i kierującej zasobami firmy) gdzie studia podyplomowe, przygotowujące do tego zawodu występują pod wieloma polskimi nazwami, ale również pod prestiżową (uznawaną na całym świecie) i anglojęzyczną nazwą – MBA -  Master of Business Administration. 

Studia
licencjackie/inżynierskie

to studia tzw. pierwszego stopnia, przeznaczone dla osób, które posiadają wykształcenie średnie (świadectwo dojrzałości - matura), chcących zdobyć zawód i uzyskać (po obronie pracy dyplomowej) tytuł zawodowego licencjata lub inżyniera.  Studia licencjackie nie dają możliwości zdobycia pierwszego tytułu naukowego (magistra). Absolwent studiów licencjackich po pozytywnej obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe. Ukończenie studiów licencjackich/ inżynierskich pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich.

Studia
magisterskie

to studia tzw. drugiego stopnia. Jest to forma kształcenia, na którą  przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Nauka kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala kontynuować naukę na  studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).Nie wszystkie eStudia odbywaja się wyłącznie online. Część z nich realizowana jest na zasadzie B-learning'u (Blended Learning) - mieszanych form nauczania (stacjonarnych, "pomieszanych" z internetowymi), potocznie zwanych hybrydowymi. B-learning zakłada współistnienie wielu dostępnych metod w jednym programie eStudiów. Optymalny wybór metod nauczania w stosunku do realizacji celu eStudiów pozwala zwiększyć skuteczność i nierzadko zmniejszyć koszty studiowania.

eStudia wg zasad blended learning odbywają się w 5 etapach:

  1. Samo-szkolenie. Wykładowca wysyła materiał szkoleniowy (do opanowania w okreslonym czasie) w dowolnej formie d-learningu: eKursu, eFilmu, eBooka. Student sam decyduje kiedy chce się uczyć i zdobywać wiedzę.

  2. eWykłady synchroniczne. Wykładowca komunikuje się ze studentem w postaci webinarium, transmisji online "na żywo". Wyjaśnia zagadnienia, rozwiewa wątpliwości. Może zadawać pytania o zrozumienie danego tematu.

  3. Spotkania stacjonarne na Uczelni. Student bierze udział w ćwiczeniach/ warsztatach/ laboratoriach, których przez internet nie da się odbyć i zaliczyć.

  4. eWykłady asynchroniczne. Wykładowca przesyła na e-mail studenta zadania do wykonania, rozwija dyskusje, komentuje otrzymane prace itp. Student, również  drogą e-mail otrzymuje informację zwrotną od wykładowcy.

  5. Zaliczenia i egzaminy na Uczelni, oceniające stopnień zrozumienia określonej wiedzy. Większość testów sprawdzających wiedzę odbywa się online. Niektóre egzaminy (w zależności od rodzaju stopnia nauczania) wymagają jednak osobistej obecności studenta na Uczelni.