ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

eKursy szkoleniowe

Wyszukaj

szkolenia eLearning (2D, 3D, VR, AR),
mail-eLearning, gry eLearning


eSzkolenia.pl to portal informacyjny, kojarzący partnerów, którzy z jednej strony oferują wiedzę, a z drugiej szukają informacji umożliwiającej jej zdobycie za pośrednictwem technologii internetowej. 

Na portalu można zamieścić oraz znaleźć informacje o produktach (płatnych oraz darmowych) w 5 głównych formach eSzkolenia, do których zaliczamy:

eKursy szkoleniowe

eFilmy szkoleniowe

eBooki/audio Szkolenia

eTransmisje „na żywo”

eStudia/ studia online

eKursy szkoleniowe

Zamieszczając informacje o szkoleniach statycznych nt. eKursów lub szukając ich wg proponowanych kategorii można spotkać się z podziałem na 3 grupy:

1. Szkolenia eLearning 

Szkolenia elearning’owe, to kursy przez internet, które w zależności od wykorzystanych technologii oddziaływania na zmysły (wzroku, słuchu, dotyku) można podzielić na następujące podgrupy:

Szkolenia eLearning 2D

To kursy, w których uczestnik samodzielnie czyta lub słucha lektora czytającego ukazujący się na ekranie tekst. Po danym rozdziale uczestnik wypełnia test (na ogół wyboru), oceniający stopień zrozumienia danych zagadnień.

Szkolenia eLearning 3D

Podczas tradycyjnych szkoleń e-learningowych 2D często wykorzystywane są animacje, które mają uatrakcyjnić przekaz merytoryczny. „Wirtualny” trener prowadzący, animowane filmiki, scenki z rysunkowymi postaciami, dynamicznymi animacjami i ciekawymi fabułami mają wpłynąć na lepsze przyswojenie wiedzy. Jeśli animacje te oraz występujace tam prezentacje są przygotowane w wymiarze 3D (trójwymiarowym) wówczas noszą nazwę Szkoleń eLearning’owych 3D.

Szkolenia video eLearning

Często, z wykorzystaniem animacji (2D lub 3D) stosowane są nagrania video (z rzeczywistymi postaciami lub sytuacjami, wyjaśniającymi dane zagadnienie) wówczas szkolenia te noszą nazwę video eLearning’u lub potocznie video kursu. 

Szkolenia VR eLearning (Virtual Reality eLearning)

Wirtualna rzeczywistość podczas szkoleń eLearning’owych z wykorzystaniem nagranych filmów korzystanie wpływają na doświadczenia i zaangażowanie do nauki. Ten rodzaj innowacyjnej formuły i technologii budzi największy entuzjazm użytkowników, którzy doznają tzw. immersji, czyli zanurzenia zmysłów przez rzeczywistość elektroniczną. Efekt ten jest zwielokrotniony jeśli użytkownik ma na głowie okulary lub hełmy VR. Projektując interakcje w video eLearning’u, wykorzystuje się tzw. „iluzję kontroli”, w której użytkownik ma wrażenie, że jego decyzje wywierają istotny wpływ na przebieg fabuły. Nauka i rozwój odbywa się poprzez trafne podejmowanie decyzji za pomocą QTE (quick time events) lub punktów decyzyjnych.

Szkolenia AR eLearning (Augmented Reality eLearning)

Szkolenia z rozszerzoną rzeczywistością. Jest to metoda zdobywania wiedzy, która w przeciwieństwie do VR nie izoluje nas od naszego otoczenia, ale nakłada na nie dodatkową cyfrowo-wizualną warstwę (tekst lub animacje), którą widzi użytkownik. Można to uzyskać poprzez założenie specjalnych, przezroczystych okularów lub wykorzystanie specjalnej szyby.
Zobacz przykładowe rozwiązania na: https://www.youtube.com/watch?v=nHfY56lHZjU lub produkt Google do AR: https://youtu.be/4EvNxWhskf8
Metoda AR Learning jest raczej formą uzupełniania szkoleń o dodatkowe informacje lub animacje z sieci, choć pod taką nazwą występują również szkolenia, które bardziej w formie przypominają film instruktażowy. Ze względu jednak na możliwość sprawdzenia i monitorowania zdobywanej wiedzy poprzez pokazywanie pytań na monitorze i prawidłowych odpowiedzi, przypisywane są bardziej do szkoleń eLearningowych niż do eFilmów szkoleniowych. Przykład eLearning with Augmented Reality: https://www.youtube.com/watch?v=7G3H3ImCWlE

NA PORTALU eSZKOLENIA.pl MASZ MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO STWORZENIA SZKOLENIA E-LEARNING 2D/ VIDEO E-LEARNING. W SYTUACJI ZAINTERESOWANIA STWORZENIEM SZKOLEŃ E-LEARNING'OWYCH 3D, VR, AR SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A POLECIMY CI FIRMY, KTÓRE PROFESJONALNIE SIĘ TYM ZAJMUJĄ.

2. Mail-eLearning 

Szkolenia mail-eLearning (zwane też jako email-Learning) polegają na wysyłaniu na podany adres e-mail materiału szkoleniowego, w formie tekstu. Co ok. jeden tydzień uczestnik otrzymuje jedną lekcję w formie elektronicznego materiału pisanego. Podobnie jak w szkoleniach eLearning’owych uczestnik decyduje, kiedy czyta i analizuje przesłany tekst. Ta forma samo-nauczania nosiła kiedyś nazwę „nauczania korespondencyjnego”, gdzie za pośrednictwem poczty wysyłane były drukowane materiały szkoleniowe. Na zakończenie każdej lekcji, również drogą e-mailową uczestnik otrzymuje zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomaga w upewnieniu się, czy dobrze został zrozumiany i przyswojony materiał. Prawidłowe odpowiedzi na ogół wysyłane są z kolejnymi lekcjami. Czas trwania szkoleń mail-eLearningowych wynosi przeciętnie ok. 1 – 2 miesiące.

3. Gry eLearning 

Gry szkoleniowe to kierunek nauki i rozwoju poprzez zabawę. Są to na ogół gry decyzyjne, strategiczne lub zręcznościowe (indywidulane lub zespołowe), gdzie celem jest uzyskanie jak najlepszego wyniku (finansowego, ilościowego, itp.) Są to najczęściej gry symulacyjne, które najczęściej pozwalają uczestnikowi na pełne wczucie się w rolę osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie problemu i tym samym podjęcia jak najlepszej decyzji w jak najkrótszym czasie. Gry konstruowane są tak, by odwzorowywały sytuacje problemowe. W zależności od koncepcji i fabuły gry, uczestnik zdobywa lub traci punkty, odbiera nagrody, artefakty i inne elementy, umożliwiające ukończenie gry z sukcesem. Ta forma samokształcenia może występować samodzielnie lub stanowić dopełnienie do tradycyjnych szkoleń eLearningowych. Poprzez rozwiązywanie zadań, wykonywanie poleceń, śledzenie rozbudowanych historii, uczestnik jeszcze bardziej angażuje się w szkolenie, gdzie efektem ubocznym jest nauka i rozwój w danej dziedzinie. Gry eLearnigowe noszą często nazwę – grywalizacja - (polskie tłumaczenie z j. angielskiego gamification). W tej formie kształcenia wykorzystuje się mechanizmy rywalizacji i gier w celu większego zaangażowania do nauki i samorozwoju.