ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

eFilmy szkoleniowe

Wyszukaj

filmy ze szkoleń stacjonarnych, webinar'iów, instruktażowe, fabularne


eSzkolenia.pl to portal informacyjny, kojarzący partnerów, którzy z jednej strony oferują wiedzę, a z drugiej szukają informacji umożliwiającej jej zdobycie za pośrednictwem technologii internetowej. 

Na portalu można zamieścić oraz znaleźć informacje o produktach (płatnych oraz darmowych) w 5 głównych formach eSzkolenia, do których zaliczamy:

eKursy szkoleniowe

eFilmy szkoleniowe

eBooki/audio Szkolenia

eTransmisje „na żywo”

eStudia/ studia online


eFilmy szkoleniowe

Zamieszczając lub szukając informacji o szkoleniach statycznych nt. eFilmów szkoleniowych w proponowanych kategoriach można spotkać się z podziałem na 4 grupy:

1. Filmy ze szkoleń stacjonarnych.

Są to filmy nagrane w trakcie szkoleń stacjonarnych, konferencji czy wykładów.


2. Filmy - retransmisje webinariów (usługa VoD)

Webinar'ia (z ang. web sem inar) to forma szkoleń przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie - „na żywo”) z trenerem/ wykładowcą, który prowadzi zajęcia  z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. W przypadku webinar’iów interaktywnych uczestnik widzi na ekranie monitora prowadzącego, jego prezentację oraz (opcjonalnie) pozostałych uczestników, z którymi może się komunikować. Istnieje również rodzaj webinariów obserwacyjnych, gdzie uczestnicy mogą jedynie obserwować dane szkolenia bez możliwości interaktwnego uczestnictwa. Odbyte i nagrane webinaria uczestnik może obejrzeć w późniejszym czasie. Ten rodzaj usługi (retransmisji webinariów) nosi nazwę VoD (ang. Video on Demand), potocznie zwanej oglądaniem "video na żądanie". Jeśli ktoś chce wziąć udział w webinarium w czasie rzeczywistym zapraszamy wówczas do formy eKształecnia: eTransmisje „na żywo”.


3. Filmy instruktażowe.

Są to filmy o charakterze poradnikowym, informacyjnym, w których uczestnik poprzez słuchanie i oglądanie danych zagadnień/ informacji zdobywa wiedze i nowe kompetencje. Ze względu na charakter tematu oraz formę i atrakcyjność przekazu tych informacji można rozróżnić następujące podgrupy:

Filmy 3d/ video 

Są to filmy, w których prowadzący (rzeczywisty lub wirtualny) omawia zagadnienie, doradza i/ lub pokazuje jak „coś” zrobić. Film ma charakter poradnika, który często zawiera symulacje oraz praktyczne wskazówki i przykłady (case study).


Filmy VR (Virtual Reality Film)

Filmy w technologii VR to nowy rodzaj filmów, które przenoszą uczestnika w sam środek akcji czy problemu. Można to osiągnąć poprzez 2 możliwości:

  • uczestnik wchodzi do symulatora z ekranem (lub zestawem ekranów) i uczy się, oglądając film, podejmując błędne lub poprawne decyzje.
  • uczestnik nakłada specjalne okulary bądź hełm VR i przenosi się do wirtualnej rzeczywistości. Technologia VR wykorzystuje te same mechanizmy co ludzkie oko, dlatego filmy w tej technologii przekazują prawdziwą głębię obrazu. Przedmioty, które są blisko, wydają się bliskie, a te, które są daleko – dalekie. Oglądający doznają tzw. immersji, czyli zanurzenia zmysłów przez rzeczywistość elektroniczną. Ten sam efekt wykorzystywany jest w szkoleniach VR eLearning.

4. Filmy fabularyzowane 

Filmy szkoleniowe mogą mieć również charakter filmów z fabułą i akcją, w których „aktorzy” odgrywają sytuacje nawiązujące do tematu szkolenia. Filmy te mogą być komentowane (podczas oglądania materiału video) przez trenerów lub ekspertów w danej dziedzinie. Mogą zawierać ćwiczenia, materiały dydaktyczne oraz testy sprawdzające.

Filmy szkoleniowe, mogą być oferowane również na płytach CD lub DVD pod nazwą szkoleń multimedialnych lub szkoleń video-learning.